Hoạt động Công ty

TMHPC ứng dụng tốt văn phòng điện tử

14/05/2013 08:19:09

Thực hiện Văn hóa của TMHPC về xây dựng phong cách, giá trị chuyên nghiệp. Năm 2011 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử (EVN-e.OFFICE) vào công việc xử lý - quản lý văn bản, xử lý công việc; công tác quản lý kế hoạch và tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong môi trường mạng.

Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng, sử dụng phần mềm EVNE-e.OFFICE vào công tác quản lý điều hành; tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục giấy tờ và từng bước hoàn thiện giá trị chuyên nghiệp. Ngày 19/4/2013  các kỹ sư công nghệ thông tin đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng sử dụng, ứng dụng phần mềm EVN-e.OFFICE cho toàn thể CBCNV.

Quang cảnh buổi tập huấn

Giao diện EVN-e.OFFICE sử  dụng tại Công ty

Việc đưa phần mềm EVN-e.OFFICE ứng dụng vào việc sản xuất kinh doanh, góp phần tiết kiệm chi phí quản lý – xử lý văn bản; quản lý Nhân lực – Công việc một cách khoa học hiệu quả; hồ sơ và thực hiện chuyển văn bản trên môi trường mạng, dễ tìm kiếm, sao lục, giảm thiểu tối đa công việc sao chép văn bản bằng giấy, lưu trữ tài liệu. Lãnh đạo Công ty và các Trưởng đơn vị tiện lợi theo dõi công việc giao đến từng chuyên viên, kịp thời nhắc nhở việc xử lý văn bản để hoàn thành đúng thời gian quy định. Ngoài ra CBCNV được phân quyền sử dụng, đều có thể xử lý, nắm bắt, giải quyết công việc được giao khi ở ngoài môi trường mạng LAN của Công ty (khi đi công tác bên ngoài Công ty)./.

Liêm Hòa-Sỹ Thưởng


 

Video HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt người truy cập: 726333