Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Mơ

Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tiền thân là Nhà máy thủy điện Thác Mơ thành lập theo Quyết định số 361/NL-TCCB-LĐ ngày 11/6/94 của Bộ Năng lượng, nhiệm vụ chính là quản lý  và vận hành Công trình thủy điện Thác Mơ.

Tin nổi bật

Báo cáo thường niên 2014

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

Đánh giá định kỳ ISO 9001:2008

Ngày 14/02/2015, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMHPC) đã hoàn thành việc đánh giá giám sát định...

Xử lý sự cố Nhà máy thủy điện Đắk' U

Ngày 09/04/015, Trung tâm dịch vụ & sữa chữa cơ điện (MSC) đã hoàn thành công tác xử lý sự cố chạm...

Sinh nhật tháng 4 TMHPC

Ngày 08/04/2015, CB-CNV có ngày sinh trong tháng 4 đồng tổ chức sinh nhật tập thể tại hội trường Công...

Họp trực tuyến EVN

Ngày 06/04/2015, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã hoàn thành tốt Hội nghị Giao ban trực tuyến,...

Tuyển dụng nhân sự

Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tuyển dụng 06 nhân sự.

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP  

Số lượt người truy cập: 548008

varmarker

Đóng