Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Mơ

Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tiền thân là Nhà máy thủy điện Thác Mơ thành lập theo Quyết định số 361/NL-TCCB-LĐ ngày 11/6/94 của Bộ Năng lượng, nhiệm vụ chính là quản lý  và vận hành Công trình thủy điện Thác Mơ.

Tin nổi bật

Hội nghị Phòng chống thiên tai

Ngày 24/06/2015, tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã diễn ra Hội nghị tổng kết công...

Biểu dương, khen thưởng thế hệ tương lai

Ngày 23/06/2015, Công đoàn đã tổ chức Lễ phát thưởng năm học 2014 -2015, biểu dương các học sinh có...

Khám sức khỏe định kỳ năm 2015

Khám sức khỏe định kỳ là quyền lợi của người lao động, đảm bảo sức khỏe CBCNV  cũng như đảm bảo nguồn...

Huấn luyện định kỳ ATVSLĐ-ATĐ

Ngày 16/06/2015, tại Hội trường, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tổ chức Huấn luyện định kỳ An...

Sinh nhật tháng 6

Ngày 08/06/2015, tại hội trường Công ty, CB-CNV có ngày sinh trong tháng 6 đã tổ chức sinh nhật tập...

Chi bộ Đảng Công ty phát huy vai trò lãnh đạo

Ngày 04/06/2015, tại hội trường Công ty, đã diễn ra Đại hội Chi bộ Đảng Công ty cổ phần thủy điện...

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP  

Số lượt người truy cập: 598581

varmarker

Đóng