Đơn vị thành viên

**** ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC****

TRUNG TÂM DỊCH VỤ & SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN

 

 ****CÔNG TY CON****

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ HƯNG TÂY NGUYÊN

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK'RƠSA

 

  • 30/09/2003 10:21
  • Vy liêm Hòa