NĂNG LỰC & KINH NGHIỆM

 

NĂNG LỰC & KINH NGHIỆM

      Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, với đội ngũ quản lý năng động cùng với đội ngũ công nhân viên lành nghề, luôn luôn phát huy được sức mạnh vì sự nghiệp phát triển của Công ty.

      Trên con đường phát triển vươn lên của mình, Công ty Cổ phần thuỷ điện Thác Mơ luôn xác định: Con người là yếu tố quyết định, sự hưng thịnh và lớn mạnh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhân lực cán bộ. Từ khi thành lập đến nay Ban tổng Giám đốc công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo phát triển trình độ chuyên môn, các kĩ năng mềm và năng lực quản lí cho các đồng chí cán bộ công nhân viên nhằm tạo ra một nguồn nhân lực năng động, trình độ cao. Chính vì vậy, Công ty luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ công nhân viên yên tâm công tác và phát triển sự nghiệp. 

  1. Nhân sự chủ chốt

      Công ty có lực lượng cán bộ kỹ thuật dồi dào, năng động và có kinh nghiệm với hơn 50 người có trình độ đại học và trên đại học, đa phần tốt nghiệp các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Bách khoa Đà Nẵng; 35 cán sự kỹ thuật trình độ Cao đẳng và trung cấp cùng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề. Danh sách nhân sự chủ chốt và kỹ sư tư vấn của Công ty:

Danh sách các cán bộ chủ chốt

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Chức danh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thanh Phú

1962

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Hệ thống điện;                 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2

Lê Minh Tuấn

1974

Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Mạng và Hệ thống điện

3

Lưu Ngọc Mai Phi

1973

Thành viên HĐQT

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

4

Nguyễn Quang Quyền

1972

Thành viên HĐQT

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

5

Nguyễn Anh Vũ

1969

Thành viên HĐQT

Kỹ sư Điện

6

Đinh Văn Tiến

1972

Trưởng Ban Kiểm soát

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

7

Lai Lệ Hương

1977

Thành viên Ban kiểm soát

Cử nhân kinh tế ngành kế toán

Kỹ sư Công nghệ thông tin

8

Đinh Văn Sơn

1971

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

9

Cao Chí Minh Hùng

1958

Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký công ty

Cử nhân Tài chính kế toán

10

Huỳnh Văn Khánh

1968

Kế toán trưởng

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

11

Bùi Thị Kim Na

1977

Phó Phòng Tài chính kế toán

Cử nhân Kế toán kiểm toán

12

Bùi Văn Phát

1968

Trưởng Phòng Kế hoạch – Vật tư

Kỹ sư kỹ thuật điện – Điện tử

13

Nguyễn Hải Đăng

1981

Phó Phòng Kế hoạch – Vật tư

Kỹ sư Cơ khí

14

Đào Nguyên Hạnh

1977

GĐ. Trung tâm dịch vụ & Sửa chữa cơ điên

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

15

Phan Tất Hiền

1977

PGĐ. Trung tâm dịch vụ & Sửa chữa cơ điên

Kỹ sư Điện kỹ thuật

16

Phan Như Hiếu Trí

1963

Trưởng Phòng Tổ chức -  Lao động

Kỹ sư Hệ thống điện

17

Nguyễn Sỹ Thưởng

1964

Phó Phòng Tổ chức -  Lao động

Cử nhân Luật

18

Trần Thị Kim Phượng

1981

Phó Phòng Tổ chức -  Lao động

Kỹ sư Điện kỹ thuật

19

Trần Ngọc Tân

1971

P.Quản đốc phụ trách Phân xưởng Vận hành

Kỹ sư Phát dẫn điện

20

Nguyễn Công Thắng

1967

Trưởng phòng Kỹ thuật

Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử

21

Võ Tiến Sỹ

1975

Phó  Phòng Kỹ thuật

Kỹ sư Điện kỹ thuật

22

Vũ Văn Bằng

1979

Phó phòng Dự án

Kỹ sư Điện – Điện tử

23

Phạm Như Nhật

1962

Phó chánh Văn phòng

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

Danh sách Cán bộ lãnh đạo & Kĩ sư tư vấn giám sát

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm Công Tác

1

Nguyễn Thanh Phú

1962

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Hệ thống điện;  
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

31

2

Lê Minh Tuấn

1974

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Mạng và Hệ thống điện

19

3

Đinh Văn Sơn

1971

Phó Tổng

Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

22

4

Nguyễn Hùng Lượng

1964

Tổng giám đốc CT CP Mỹ Hưng Tây Nguyên

Thạc sỹ Hệ thống điện

30

5

Đào Nguyên Hạnh

1977

GĐ. Trung tâm dịch vụ & Sửa chữa cơ điên

Kỹ sư Điện – Điện tử

15

6

Phan Tất Hiền

1977

PGĐ. Trung tâm dịch vụ & Sửa chữa cơ điên

Kỹ sư Điện kỹ thuật

15

7

Trần Ngọc Tân

1971

P.Quản đốc phụ trách Phân xưởng Vận hành

Kỹ sư Phát dẫn điện

24

8

Nguyễn Công Kỳ

1982

Chuyên viên

Kỹ sư Điện kỹ thuật

10

9

Trần Ngọc Hưng

1979

Trưởng ca

Kỹ sư Điện kỹ thuật

15

10

Bùi Văn Phát

1968

Trưởng Phòng Kế hoạch – Vật tư

Kỹ sư Kỹ thuật điện – Điện tử

20

11

Nguyễn Hải Đăng

1981

Phó Phòng kế hoạch – vật tư

Kỹ sư Cơ khí

10

12

Lê Văn Trai

1983

Chuyên viên Phòng kế hoạch – vật tư

Kỹ sư Điện kỹ thuật

10

13

Phan Như Hiếu Trí

1963

Trưởng Phòng Tổ chức – lao động

Kỹ sư Hệ thống điện

23

14

Nguyễn Sỹ Thưởng

1964

Phó Phòng Tổ chức -  Lao động

Cử nhân Luật

17

15

Trần T.Kim Phượng

1981

Phó Phòng Tổ chức - lao động

Kỹ sư Điện kỹ thuật

12

16

Nguyễn Công Thắng

1967

Trưởng phòng Kỹ thuật

Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử

22

17

Võ Tiến Sỹ

1975

Phó Phòng Kỹ thuật

Kỹ sư Điện kỹ thuật

13

18

Nguyễn Đình Trưởng

1971

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật

Kỹ sư Cơ khí

14

19

Trần Văn Hữu

1971

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật

Kỹ sư Công trình thủy lợi

26

20

Phạm Như Nhật

1962

Phó chánh văn phòng

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

28

21

Vũ Văn Bằng

1979

Phó Phòng Dự án

Kỹ sư Điện – Điện tử

14

22

Huỳnh Thanh Thế

1983

Chuyên viên Phòng Dự án

Kỹ sư Kỹ thuật điện

6

23

Đặng Ngọc Tú

1980

Đội trưởng đội Thí nghiệm

Kỹ sư Điện kỹ thuật

8

24

Hồ Văn Học

1966

Kỹ sư điện

Kỹ sư Điện kỹ thuật

15

25

Nguyễn Văn La

1971

Kỹ sư điện

Kỹ sư Kỹ thuật điện

23

26

Hồ Như Thiện Thọ

1983

Kỹ sư điện

Kỹ sư Điện kỹ thuật

15

27

Lê Ái Tưởng

1975

Đội trưởng đội Thiết bị điện

Kỹ sư Điện kỹ thuật

15

28

Phạm Đình Tấn

1973

Kỹ sư điện

Kỹ sư Điện – Điện tử

21

29

Trương Thạnh

1963

Đội trưởng đội Công trình thủy công

Kỹ sư Công trình thủy lợi

21

30

Nguyễn Xuân Sơn

1981

Đội trưởng đội Cơ khí

Kỹ sư cơ khí

6

 *** Năm Kinh nghiệm công tác tính đến ngày 01/01/2015.

2    Kinh nghiệm thực hiện dự án

      Công ty đang trực tiếp thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ mở rộng với công suất 75MW, tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng;

Thực hiện dự án thuỷ điện Đại Nga tại thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng với công suất 10MW, tổng mức đầu tư hơn 230 tỷ đồng.
       Góp vốn đầu tư dự án nhà máy điện gió Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận công suất 50MW.

 

3   Tư vấn giám sát công trình - đào tạo nguồn nhân lực; lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị

     EVNHPC THACMO, cùng với  Hội đồng quản trị cao quản lý có trình độ cao, các chuyên gia, kỹ sư và công nhân chuyên nghiệp đã tham gia thử nghiệm các thiết bị điện, lắp đặt tư vấn giám sát và đào tạo O & M cho các dự án điện nhiều quan trọng điện và các nhà máy công nghiệp khác như:

- Dự án Nhà máy thủy điện Cần Đơn;

- Dự án thủy điệnSrok’Phu Miêng ;

- Dự án thủy điện DakR'tih;

- Dự án thủy điện DakGlun;

- Công ty Thép Miền Nam;

- Công ty thép Pomina;

- Nhà máy xi măng FICO - Tây Ninh;

- Vicem Hà Tiên - Nhà máy xi măng Bình Phước;

 - Và các dự án thủy điện nhỏ khác.

 4   Điểm qua một số khách hàng:

     Với lực lượng kỹ thuật chuyên nghiệp, cùng đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm hiện đại,EVNHPC THACMO đã thực hiện nhiều dịch vụ thí nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị điện cơ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thời gian thực hiện tiến độ khoa học mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty gồm có:

- Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn;

- Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng;

- Công ty cổ phần thủy điện DakRtih;

- Công ty thép Miền Nam – Nhà máy thép Miền Nam (Thép Phú Mỹ);

- Công ty thép Pomina – Nhà máy thép Pomina 2 (Thép Việt);

- Công ty Xi măng TaFico – Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh;

- Công ty Xi măng Hà tiên – Nhà máy xi măng Bình Phước;

- Công ty cổ phần thủy điện DakGlun – từ năm  2011;

- Các nhà máy thủy điện nhỏ khu vực Miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên;

- Các dự án nguồn điện khu vực Miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên;

- Các nhà máy công nghiệp có công suất sử dụng điện lớn ở Miền Đông Nam bộ và Miền Tây;

- Các dự án xây dựng mới trạm điện ở Miền Đông Nam bộ và Miền Tây;

  • 30/09/2011 09:07

Tin liên quan