TMHPC khai giảng khóa đào tạo Giảng viên nội bộ

  • 19/04/2018

Ngày 16 đến ngày 18/04/2018, Công ty đã khai giảng khóa đào tạo Giảng viên viên nội bộ, nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các phụ trách các đơn vị và các nhân viên chuyên trách.

Chi tiết...


Giải pháp sửa chữa lớn tại TMHPC

  • 17/04/2018

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh trên thị trường điện, TMHPC đã thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật, điều hành nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy điện.

Chi tiết...


Tổ chức thành công ĐHĐCĐTN Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 2018

  • 12/04/2018

Sáng ngày 06/4/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên đã tổ chức thành công ĐHĐCĐTN năm 2018.

Chi tiết...


TMHPC tổ chức du lịch nước ngoài cho CBCNV

  • 04/04/2018

Từ ngày 28/ 3 đến ngày 1/4 năm 2018, Công ty đã tổ chức chuyến du lịch Thái Lan cho 9 CB.CNV có thành tích suất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

Chi tiết...


Bồi huấn Quy trình An toàn điện định kỳ năm 2018

  • 02/04/2018

Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 27/03/2018, Công ty đã tổ chức đợt huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu và Quy trình An toàn điện định kỳ năm 2018 cho 91 người lao động làm việc tại Công ty.

Chi tiết...


Tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

  • 26/03/2018

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/03/1975 – 2018); CB.VC Thủy điện Thác Mơ cùng quân và dân TX.Phước Long đã đến dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.

Chi tiết...


Hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất 2018”,

  • 15/03/2018

Tháng 3, tháng của chiến dịch “Giờ trái đất 2018”, có nhiều hoạt động được tổ chức trên cả nước như: cam kết sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp, các hộ gia đình, giao lưu với các khối trường học, tổ chức các cuộc thi, trình diễn Flashmob…

Chi tiết...


Mở thầu Nâng cấp hệ thống SCADA- Nhà máy Thủy điện Thác Mơ

  • 13/03/2018

Lúc 13g30 ngày 12/03/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, đã tổ chức mở thầu Nâng cấp hệ thống SCADA- Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

Chi tiết...


Chia tay Trưởng ban kiểm soát

  • 09/03/2018

Ngày 07/03/2018, Công ty đã tổ chức buổi họp mặt chia tay anh Cao Chí Minh Hùng, cựu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Chi tiết...


Sẵn sàng phát điện trong mùa khô năm 2018

  • 27/02/2018

Thực hiện Kế hoạch sữa chữa năm 2018, ngày 22/02/2018 Công ty đã tiến hành tiều tu tổ máy H1 theo kế hoạch được phê duyệt.

Chi tiết...