Agribank và VDB tài trợ vốn cho Nhà máy điện mặt trời Phong Điền

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa ký kết thỏa thuận đồng tài trợ vốn đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Ảnh minh họa.
 
Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích 45 ha tại thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, công suất thiết kế 35 MW và sản lượng điện khoảng 50 triệu KWh/năm. Dự kiến, công trình sẽ khởi công xây dựng vào quý 4/2017 và đưa vào hoạt động vào quý 4/2018.
 
Theo thỏa thuận, vốn đối ứng của chủ đầu tư 40%, vốn vay các ngân hàng dự kiến 60%, trong đó: Agribank Thừa Thiên Huế và Agribank Gia Lai sẽ tài trợ 30% tổng vốn đầu tư dự án, VDB Thừa Thiên Huế và VDB Quảng Trị sẽ tài trợ 30% tổng vốn đầu tư dự án.
 
Tại lễ ký kết, chủ đầu tư cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, trong đó sẽ được bên cho vay thẩm định, đánh giá là có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ gốc, lãi vay và được ngân hàng cấp trên của mỗi bên cho vay chấp thuận bằng văn bản.
 
Ngoài ra, VDB Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, Agribank Gia Lai và Agribank Thừa Thiên Huế sẽ được đàm phán tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng trên cơ sở phù hợp với mặt bằng lãi suất thị trường và các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Công ty Cổ phần Điện Gia Lai có trách nhiệm khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin, cam kết tiến độ thực hiện dự án và tình hình tài chính theo yêu cầu của Bên cho vay để phục vụ công tác thẩm định cho vay.
 
Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng đồng tài trợ, chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tiến hành ký hợp đồng tín dụng, nhằm bảo đảm cung ứng vốn kịp thời và đầy đủ để thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác theo đúng tiến độ đã đề ra.

  • 11/09/2017 08:49
  • http://icon.com.vn