Đoàn công tác của Lãnh đạo EVN kiểm tra tình hình thực hiện dự án NMTĐ Thác Mơ mở rộng

Ngày 19/05/2017, Đoàn công tác của Lãnh đạo EVN do Phó Tổng Giám đốc EVN – Nguyễn Cường Lâm làm trưởng đoàn, đã đến hiện trường kiểm tra tình hình thực hiện dự án NMTĐ Thác Mơ mở rộng.

Đoàn công tác của Lãnh đạo EVN kiểm tra hiện trường

Đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án NMTĐ Thác Mơ mở rộng, thị sát hiện trường các đầu mối quan trọng của dự án, chỉ đạo  phương án thi công nhằm đảm bảo phát điện cuả tổ máy của dự án theo đúng tiến độ, đồng thời rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác nghiệm thu công trình.

Trước tình hình mùa mưa  đến sớm, khả năng tình hình thủy văn năm 2017 là dồi dào, với nhu cầu tích nước hồ Thác Mơ nhằm phục vụ tốt cho sản xuất điện vào mùa khô, việc hoàn thành dự án NMTĐ Thác Mơ mở rộng hoàn thành đúng tiến độ sẽ cùng với nhà máy hiện tại bổ sung nguồn năng lượng lớn cho lưới điện Quốc gia, tăng cường cung cấp điện cho các tỉnh phía Nam, giảm bớt khó khăn phần nào về thiếu điện hiện nay, góp phần quan trọng vào phát triển năng lượng, kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của đất nước nói chung và các tỉnh Nam bộ nói riêng.

Dự kiến, ngày 12/07/2017, NMTĐ Thác Mơ mở rộng sẽ chính thức phát điện./.

  • 25/05/2017 08:23
  • Liêm Hòa