Hơn 129 tỷ đồng nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV Nha Trang đi Ninh Hòa (Khánh Hòa)

Dự án Cải tạo nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa (Khánh Hòa) có tổng mức đầu tư là 129,648 tỷ đồng đã được ký hợp đồng PC tại trụ sở Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sáng ngày 13/3/2018.

 


EVNCPC và Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam ký kết hợp đồng cung cấp VTTB, thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh công trình.
 
Dự án được EVNCPC đầu tư bằng nguồn vốn vay thương mại và vốn khấu hao cơ bản với qui mô: Cải tạo và xây dựng mới 33,776 km đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Nha Trang đến TBA 110kV Ninh Hoà trên cơ sở hành lang tuyến đường dây 110kV Nha Trang - Ninh Hoà hiện hữu và căng dây 2 mạch từ NXT 110kV/TBA 220kV Nha Trang; tuyến đường dây đi qua địa phận các xã Vĩnh Phương, Vĩnh Lương, TP Nha Trang và các xã Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Phụng, Ninh Hưng, TX Ninh Hoà; cải tạo thay thế các dây và phụ kiện cho phù hợp đấu nối các loại dây dẫn tại các ngăn xuất tuyến 110kV Tại các TBA 220kV Nha Trang và TBA 110kV Ninh Hoà. 
 
Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường khả năng truyền tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực; đảm bảo năng lực cung cấp điện ổn định trong chế độ sự cố N-1, nâng cao chất lượng cung cấp điện.

  • 14/03/2018 07:48
  • http://icon.com.vn