Ký kết Hợp đồng Tư vấn- Giám sát Gói thầu TKT-5-2-2 Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Ngày 13 tháng 04 năm 2016, tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMHPC) ký kết hợp đồng gói thầu Gói thầu TKT-5-2-2 với ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum.

Quang cảnh Lễ ký ký hợp đồng gói thầu Gói thầu TKT-5-2-2

Gói thầu TKT-5-2-2 Tư vấn lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy & thiết bị cơ khí thủy công Dự án Nhà máy thủy điện Thượng Kon tum trị giá hơn 7 tỷ đồng, thời gian thực hiện 25 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Tong nhiều năm qua, TMHPC đã thực hiện  hợp đồng tư vấn giám sát với các Ban QLDA: Nhà máy thủy điện Cần Đơn (2*38,8MW), Nhà máy thủy điện Srok Phú miêng(2*25.5), Nhà máy thủy điện Dak,Rtik bậc trên (2*41MW) & Nhà máy thủy điện Dak,Rtik bậc dưới (2*31MW)…

Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum có tổng dự toán 7.407 tỷ đồng, công suất lắp máy 220 MW, sản lượng điện bình quân năm theo thiết kế 1.094 triệu kWh, gồm có 02 tổ máy dự kiến phát điện tổ máy 1 vào 30/9/2018, tổ máy 2 vào 30/11/2018./.

  • 21/04/2017 08:39
  • Liêm Hòa