Tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

Sáng ngày 28/4/2017, CB.CNV Công ty cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, học sinh và các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Phước Long, cùng viếng nghĩa trang nhân kỷ niệm 42 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Quang cảnh Lễ viếng nghĩa trang

Đây là một trong những hoạt động nhằm giáo dục thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu hơn về lịch sử giải phóng dân tộc, tự hào về những cống hiến của thế hệ đi trước.

Để có được cuộc sống ấm no hạnh phúc yên bình như ngày hôm nay, tuổi trẻ Phước Long đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Tiếp bước truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh đi trước, CB.CNV Công ty quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Phước Long giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh./.

  • 05/05/2017 01:53
  • Liêm Hòa