Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội VI

Sáng 22/9 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí là Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam hiện có 100.152 đoàn viên và người lao động với 35 công đoàn trực thuộc, trong đó 9 công đoàn cấp trên cơ sở và 26 công đoàn cơ sở. Đến nay, 35/35 Công đoàn trực thuộc đã tổ chức đại hội thành công theo kế hoạch của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN), đạt tỷ lệ 100%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An chủ trì buổi làm việc.

Dự kiến, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra từ ngày 3 – 4/10 tại Hà Nội.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chuẩn bị các hồ sơ trình Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt như: Chương trình đại hội, báo cáo của Ban chấp hành nhiệm kỳ V trình Đại hội VI, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ V, đề án nhân sự đại hội, báo cáo tình hình giải quyết đơn thư,…

Về đề án nhân sự, căn cứ tình hình thực tế, Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất số lượng Ban chấp hành bầu tại đại hội là 33 đồng chí, Ban thuờng vụ là 11 đồng chí, Uỷ ban kiểm tra là 10 đồng chí; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khoá XIII là 8 đồng chí.

Theo đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện quy trình nhân sự gồm 2 quy trình: quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử (22 đồng chí) và quy trình nhân sự giới thiệu lần đầu (15 đồng chí). Mỗi quy trình thực hiện 5 bước theo quy định.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng báo cáo Đảng ủy EVN về công tác chuẩn bị Đại hội.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ EVN đã đóng góp ý kiến cho các văn kiện phục vụ đại hội. Một số nội dung như: Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V trình Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam cần đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; cần phân tích rõ hơn bối cảnh của nhiệm kỳ tới để từ đó đưa ra hoạt động, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới, cũng như tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động...

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cơ bản thống nhất số lượng cơ cấu nhân sự tại Đại hội VI theo đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam. Bí thư Đảng ủy EVN nhấn mạnh, công tác nhân sự cho Đại hội rất quan trọng, yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự Ban chấp hành công đoàn khoá mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, đủ điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. 

Về danh sách nhân sự cụ thể, Bí thư Đảng ủy EVN cho biết, Đảng ủy EVN sẽ tiếp tục làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam sau khi các nhân sự chuẩn bị đầy đủ thông tin hồ sơ theo hướng dẫn, có kết luận tiêu chuẩn chính trị rõ ràng. Bí thư Đảng ủy EVN yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp thu các ý kiến của Đảng ủy EVN để chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V trình Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng chí Đặng Hoàng An cũng yêu cầu các ban tham mưu của Đảng ủy phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị tốt các nội dung, cơ sở vật chất, tổ chức thành công Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy định, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

  • 25/09/2023 07:57
  • EVN