Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

  • 23/06/2022

Ngày 7/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Theo Đề án, phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu...

Chi tiết...


Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  • 22/06/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp.

Chi tiết...


Công ty EPS ứng dụng công nghệ, đảm bảo sửa chữa trong mùa khô 2022

  • 20/06/2022

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, ứng dụng công nghệ RCM, RMS trong công tác bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo cho các nhà máy điện vận hành ổn định, tin cậy trong mùa khô năm 2022.

Chi tiết...


Tọa đàm “Chiến lược và Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng cho Việt Nam”

  • 17/06/2022

Ngày 22/6/2022, tại Hà Nội, Báo Công Thương phối hợp Tập đoàn General Electric (GE) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm “Chiến lược và Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng cho Việt Nam”.

Chi tiết...


Xây dựng chính sách thu hút công nghệ cao để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và kỹ thuật số ở Việt Nam

  • 13/06/2022

Để xanh hóa nền kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng công nghệ cao. Đây cũng là nội dung chính trong buổi tọa đàm "Xây dựng chính sách thu hút công nghệ cao để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và kỹ thuật số ở Việt Nam", do Bộ Khoa...

Chi tiết...


Xi măng thân thiện với môi trường làm từ bùn và nước tiểu

  • 06/06/2022

Việc sản xuất xi măng Portland truyền thống là một nguồn phát thải khí nhà kính chính, do các nguyên liệu phải được nung ở nhiệt độ rất cao. Tuy nhiên, điều này không xảy ra với loại xi măng mới (new biocement), xi măng này kết hợp các vật liệu phế thải.

Chi tiết...


Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về trợ lý ảo

  • 02/06/2022

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là phát triển các nền tảng trợ lý ảo phục vụ các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, khách du lịch và người học.

Chi tiết...


“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”

  • 27/05/2022

Ngày 18/5/2022, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam và trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022.

Chi tiết...


Giải pháp khoa học công nghệ và chính sách phát triển Hydro hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

  • 27/05/2022

Để phục hồi tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid -19, các nước trên thế giới sẽ gia tăng sử dụng năng lượng điều này dẫn đến làm tăng phát thải khí CO2, để phát triển nền kinh tế bền vững ngoài các cơ chế, chính sách được các nước đưa ra để phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nước trong lộ trình...

Chi tiết...


Phát triển khoa học công nghệ - Cơ hội và thách thức đối với ngành năng lượng điện của Việt Nam

  • 27/05/2022

Bối cảnh phát triển khoa học và công nghệ, trong các bối cảnh khác nhau sự hình thành và phát triển của ngành năng lượng điện luôn có song hành cùng quá trình phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ. Ngành năng lượng điện được xem vừa mang một số đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp chế biến...

Chi tiết...