Nhà máy thủy điện Đak'Rơsa 1& 2

  • 23/11/2015

Nhà máy thủy điện Đak' Rơsa 1 và Nhà máy thủy điện Đak' Rơsa 2 nằm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chi tiết...


Nhà máy thủy điện Đại Nga

  • 23/11/2015

Nhà máy Thuỷ điện Đại Nga có công suất thiết kế 10MW, tọa lạc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng

Chi tiết...