Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) tổ chức tiêm mũi 2, vắc xin phòng, chống COVID-19

Từ ngày 21 đến 22/8/2021 tại thị xã Phước Long, 107/122 (đạt 90%) Người lao động Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) đủ điều kiện tiêm chủng đã được tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 mũi 2 loại AstraZeneca (số lao động còn lại sẽ được bố trí tiêm vắc xin trong những đợt tiếp theo của địa phương). Trung tâm Y tế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước là đơn vị tiêm phòng cho TMP trong đợt này.

 

CBCNV Công ty được khám sàng lọc trước khi tiêm chủng

Với tính chất, đặc thù ngành nghề cũng như địa bàn hoạt động rộng, không những trong địa bàn tỉnh Bình Phước mà còn liên quan đến nhiều tỉnh trong khu vực Miền Nam. Vì vậy, Công ty được đánh giá là đơn vị sản xuất có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đặc biệt là cho các tỉnh Miền Đồng Nam Bộ nói chung và cho tỉnh Bình Phước nói riêng.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ Quản lý, Vận hành an toàn các Nhà máy điện không bị gián đoạn, cung cấp nguồn điện liên tục, ổn định đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện Quốc Gia, đặc biệt là duy trì nguồn điện phục vụ công tác phòng chống COVID-19, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã được tỉnh Bình Phước và thị xã Phước Long quan tâm tạo điều kiện để Người lao động Công ty được tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 mũi 2 trong đợt tiêm vắc xin vào ngày 21 và 22/8/2021 tại địa phương.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ là đơn vị đang Quản lý, Vận hành 03 Nhà máy điện gồm: Nhà máy Thủy điện Thác Mơ công suất 150MW, Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng công suất 75MW và Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ với công suất 50MWp. Bên cạnh vắc xin phòng chống COVID-19 thì ý thức phòng, chống dịch của Người lao động không kém phần quan trọng, góp phần mang lại hiệu quả trong phòng, chống dịch. Do đó, Người lao động (TMP) luôn thể hiện nâng cao ý thức, chấp hành các quy định, biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và tuân thủ 5K của Bộ Y tế, đó chính là phương thuốc “5K + vắc xin”  tốt nhất trong phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo sức khỏe, duy trì ổn định sản xuất góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19.

CBCNV Công ty tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 (mũi 2)

  • 25/08/2021 07:44
  • Như Nhật

Các Tin khác