Nhà máy thủy điện Đak'Rơsa 1& 2

Nhà máy thủy điện Đak' Rơsa 1 và Nhà máy thủy điện Đak' Rơsa 2 nằm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nhà máy thủy điện Đak'Rơsa 1

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAK'RƠSA 1

1. Vị trí xây dựng: Sông Đăk'Tlan thuộc địa phận xã Vân Lem và Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh KonTum.

2. Thông số cơ bản:

- công suất: 3 x 2,5 MW

- Sản lượng điện bình quân 33 triệu KWh/năm

3. Thời gian vận hành chính thức: 09/11/2007

 

Nhà máy thủy điện Đak'Rơsa 2

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAK'RƠSA 2

1. Vị trí xây dựng: Sông Đak'Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum.

2. Thông số cơ bản:

- công suất: 3 x 800KW

- Sản lượng điện bình quân: 11 triệu KWh/năm

3. Thời gian vận hành chính thức: 01/01/2012