Nhiệt điện Cần Thơ và Thủy điện Quảng Trị: Gắn kết nghĩa tình, thắp sáng niềm tin

Ngày 09/01/2024, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (NĐCT) đã tổ chức chuyến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT). Dịp này, 02 đơn vị đã tổ chức Lễ kết nghĩa, nhằm hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Tham gia buổi lễ có ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Công ty NĐCT, ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty TĐQT, cùng đại diện Lãnh đạo và CBCNV 02 Đơn vị.

 
Đại diện Lãnh đạo 02 đơn vị ký Biên bản ghi nhớ

Với vai trò là các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), trong nhiều năm qua, bên cạnh các công tác sản xuất, cung cấp điện năng để phát triển kinh tế xã hội, 02 đơn vị luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong các công tác sửa chữa bảo dưỡng, quản lý kỹ thuật.

Ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc NĐCT chia sẻ: “Hoạt động kết nghĩa của 02 đơn vị thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, keo sơn, như Bác Hồ đã từng nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Thông qua hoạt động kết nghĩa, các đơn vị có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhautạo nên mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, cùng phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao”.

 
Ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ phát biểu

Trong thời gian tới, 02 đơn vị sẽ tích cực chủ động, triển khai các hoạt động cụ thể, tạo điều kiện tốt nhất để CBCNV được giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tạo điều kiện để các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trao đổi nghiệp vụ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0, công tác đào tạo, bồi huấn CBCNV… Hướng tới mục tiêu chung, phát triển Công ty, phát triển EVNGENCO2 ngày càng vững mạnh.
 
NĐCT

  • 25/01/2024 08:56
  • Nguồn EVN.GENCO2