Ông Trần Lý được bầu vào Hội đồng Quản trị EVNGENCO2

Ngày 25/12/2022, tại thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bầu bổ sung ông Trần Lý tham gia Hội đồng quản trị EVNGENCO2, nhiệm kỳ 2021-2025.

Tham dự đại hội có ông Cao Đạt Khoa – Trưởng ban Quản lý Đầu tư Vốn  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính EVN. Về phía EVNGENCO2 có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO2, cùng Lãnh đạo các Ban chức năng, Lãnh đạo các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các đơn vị và đại diện các cơ quan Thông tấn Báo chí. Đại hội còn có sự tham dự của 28 cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền trực tiếp cho 1.186.227.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

        
Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng về bầu bổ
 sung ông Trần Lý – Thành Viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vào hội đồng quản trị EVNGENCO2. Kết quả, 100% cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền trực tiếp cho 1.186.227.167 cổ phần tán thành bầu bổ sung ông Trần Lý trở thành Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Trần Lý sinh năm 1974 là Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện; Thạc sĩ Quản lý năng lượng.
 
Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu tại Đại hội
        
Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 – ông Trần Phú Thái 
chúc mừng ông Trần Lý đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tín nhiệm bầu làm Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 nhiệm kỳ 2021-2025. Trong thời gian tới, rất mong với kinh nghiệm nhiều năm công tác quản lý trong ngành điện, ông sẽ góp phần cùng HĐQT, Ban điều hành đưa EVNGENCO2 ngày càng phát triển.


Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Lý cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và Cổ đông đã tin tưởng, tín nhiệm bầu vào HĐQT Tổng công ty Phát điện 2. Nhận thức rõ trách nhiệm, ông Trần Lý sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng quản lý, góp phần cùng HĐQT và Ban điều hành EVNGENCO2 sẽ nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, mang lại lợi ích chung, xây dựng EVNGENCO2 phát triển bền vững, góp sức giữ vững nền an ninh năng lượng quốc gia và phát triển nền kinh tế quốc dân.

Một số hình ảnh tại Đại hội:
Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc EVNGENCO2 phát biểu tại Đại hội
 
Ông Trần Lý phát biểu nhận nhiệm vụ
 
Lãnh đạo EVN, EVNGENCO2 và các Đơn vị thành viên chụp ảnh lưu niệm cùng ông Trần Lý
 
Ngọc Mi
Ảnh: Minh Lương

  • 03/02/2023 09:33
  • Nguồn EVN.GENCO2