Sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2: An toàn - Chất lượng -Tiến độ

Theo kế hoạch, công tác sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2 sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày từ 24/12 đến 30/12/2020. Tính đến hiện tại, Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký dừng máy, thống nhất phương án an toàn thi công, quy trình phối hợp, tiến độ, nhân sự,…Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị cũng đã được Công ty thực hiện mua sắm theo quy định, sẵn sàng đáp ứng cho công tác đại tu theo kế hoạch đã đề ra. Công ty cũng đã thành lập Hội đồng nghiệm thu, Tổ giúp việc, thu hồi vật tư, thiết bị đại tu để đảm bảo công tác triển khai, giám sát, đánh giá và nghiệm thu.

Kỹ sư Nguyễn Hải Đăng, phụ trách ATVSLĐ phổ biến nội dung an toàn trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2

Kỹ sư Hồ Như Thiện Thọ, Phó Quản đốc PXVH phát biểu tham luận

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị, ngày 23/12/2022, phụ trách ATVSLĐ đã tổ chức phổ biến an toàn sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2; tại buổi họp, các phát biểu tham luận của kỹ sư Hồ Như Thiện Thọ, Phó Quản đốc Phân xưởng vận hành; kỹ sư Lê Ái Tưởng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa Cơ điện và kỹ sư Nguyễn Hải Đăng, phụ trách ATVSLĐ đã thảo luận các công việc chuẩn bị thực hiện trong đợt sửa chữa, bảo dưỡng H2, ý kiến tham luận được CBCNV thảo luận sôi nổi, các yếu tố an toàn gắn liền với từng vị trí công tác được nêu ra một cách cụ thể, từng việc làm được giải thích ý nghĩa rõ ràng, mỗi nhân viên tham gia công tác hiểu được kết quả việc mình sắp thực hiện mang lại như thế nào, qua đó nâng cao sự tự giác, chủ động thực hiện đúng và đầy đủ các quy định an toàn ngăn ngừa các nguy cơ xẩy ra tai nạn và sự cố thiết bị trong vận hành và sửa chữa điện.

TMP  tiến hành đợt sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2 năm 2022

Nhân dịp này, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hải Đăng phát động đợt thi đua “Sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2 An toàn - Chất lượng -Tiến độ” và được toàn thể CBCNV đồng lòng hưởng ứng, thể hiện sự quyết tâm cao của tập thể TMP, góp phần quan trọng để hoàn thành đảm bảo về chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra./.

  • 26/12/2022 01:18
  • TMP