TMP tham gia khóa đào tạo quản lý hiệu suất sử dụng tài sản trên nền tảng số của Tập đoàn GE tại Pháp.

Quản lý hiệu suất sử dụng tài sản trên nền tảng số là nội dung chính trong chuyến công tác của đoàn TMP tại tập đoàn General Electric Renewable Energy (GE) – Pháp.

Đoàn công tác TMP tại trụ sở chính của Tập đoàn GE tại Pháp

Với mục đích là trao đổi, học tập về công nghệ quản lý tài sản trên nền tảng số trong kỷ nguyên CMCN 4.0, đoàn công tác do Ông Nguyễn Văn Non – TGĐ TMP làm trưởng đoàn, đến tham quan học tập tại trụ sở chính của Tập đoàn GE tại Genoble, Pháp. Nội dung khóa đào tạo bao gồm:

GE Hydro Digital deep dive - IOT Solutions

Giới thiệu về cấu trúc điều khiển nhà máy thông minh dựa trên nền tảng số hóa tín hiệu đầu vào, ứng dụng dữ liệu Cloud và không gian kết nối mạng phục vụ cho việc vận hành và chẩn đoán từ xa.

Giới thiệu về các giải pháp kết nối cảm biến, thiết bị thông minh, IOT trong một nhà máy thủy điện hiện đại

Phân tích cụ thể trên van nước đầu vào Tuabin: vị trí và số lượng các cảm biến thông minh/IOT được lắp trên van dùng để điều khiển, giám sát

Dữ liệu từ cảm biến thông minh/OIT sẽ được xây dựng lên các biểu đồ, đường đặc tính phục vụ cho việc chẩn đoán và

dự báo tình trạng sức khỏe của van trong quá trình vận hành trong tương lai

Sử dụng các cảm biến thông minh/IOT để điều khiển, giám sát, chuẩn đoán tình trạng của tuabin cũng được nêu ra và phân tích

 

GE Hydro SmartSignal

Hệ thống Smartsignal, tín hiệu từ cảm biến không những được ghi nhận lại mà còn được phân tích và chẩn đoán xu hướng trong tương lai để đưa ra các cảnh báo kịp thời cho chủ đầu tư. Việc cảnh báo kịp thời này ngăn ngừa các hư hỏng nghiêm trọng, tiết kiệm cho chủ đầu tư một số tiền từ việc khắc phục hư hỏng và mua thiết bị mới thay thế.

Nhà máy điện có rất nhiều tài sản cần được giám sát và chẩn đoán tình trạng sức khỏe để kịp thời đưa ra các cảnh báo.

Tất cả tài sản đều được khai báo, cấu hình trên hệ thống Smartsignal để quản lý và theo dõi ở nhiều góc nhìn và nhiều chế độ khác nhau.

 

GE Hydro Smartsignal & APM Edge Solution 

Ngoài sự hiệu quả của hệ thống Smartsignal, GE còn phát triển thêm một hệ thống APM Edge Solution trong việc quản lý tài sản của Nhà máy điện. Ưu điểm rõ ràng APM Edge Solution so với Smartsignal là xây dựng các biểu đồ phức tạp hơn như quỹ đạo, phổ,… Các biểu đồ phức tạp này thường với các tín hiệu rung, đảo tổ máy hay tín hiệu đo phóng điện cục bộ online máy phát. 

Hệ thống APM Edge Solution, cấu trúc kết nối mạng IT gồm các máy tính server vật lý, server ảo và cơ sở dữ liệu được đề xuất cho TMP

Trong giai đoạn tiếp theo: Thực hiện theo nội dung đã ký trong MOM (Minute Of Meeting) giữa TMP và Tập đoàn GE, Tập đoàn GE sẽ cử đoàn Công tác sang Việt Nam để làm việc với TMP về khảo sát thực tế, hỗ trợ đánh giá tình trạng sức khỏe các tài sản của Nhà máy nhằm mục đích chuyển đổi số. TMP sẽ tiếp tục hợp tác, cung cấp các hồ sơ dữ liệu liên quan cho Tập đoàn GE để phục vụ cho đầu tư hệ thống quản lý tài sản Nhà máy./.

 

  • 07/11/2023 03:08
  • TMP