TMP tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023

Ngày 29/06/2023, tại thị xã Phước Long, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023. Ông Nguyễn văn Non - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TMP cùng ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch Công đoàn TMP đồng chủ trì Hội nghị, đến tham dự Hội nghị có Ban giám đốc cùng toàn thể Người lao động (NLĐ).

Hội nghị do ông Nguyễn văn Non – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị

Ông Nguyễn Hùng Lượng – Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Hùng Lượng – Phó Tổng giám đốc, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022: Tình hình thủy văn, lưu lượng về hồ khả quan hơn dự báo năm 2022. Lưu lượng nước về trung bình là 127,6 (m3/s), bằng 132% kế hoạch, bằng 110% cùng kỳ năm 2021 và bằng 111% trung bình nhiều năm (từ 1995 – 2021); Sản lượng điện sản xuất của Công ty mẹ đạt 939 triệu kWh, bằng 127% kế hoạch năm 2022. Năm 2022, Công ty có 09 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 14 chiến sỹ thi đua cơ cở, có 08 tập thể và 19 cá nhân được đề xuất từ Giấy khen của Tổng Công ty Điện lực 2 (ENVGENCO 2) trở lên.

Ông Nguyễn Hải Đăng Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tại Hội nghị Người lao động năm 2023.

Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Hải Đăng báo cáo về hoạt động phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn phục vụ cho hoạt động SXKD; đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, đối thoại và kết quả giải quyết các kiến nghị của tập thể lao động sau đối thoại; các chế độ, chính sách, quyền làm chủ của người lao động đã được thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022 đề ra; báo cáo kết quả hoạt động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, hoạt động phát huy sáng kiến, công tác bảo hộ lao động, xây dựng VHDN.

Ông Đoàn Văn Xoang – Nhân viên phòng HCLĐ đóng góp ý kiến với Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến chế độ, chính sách và những khó khăn, vướng mắc của NLĐ. Các kiến nghị, góp ý của NLĐ được Ban chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Công ty tiếp thu, giải đáp thỏa đáng, phù hợp với các quy định hiện hành. Các nội dung trả lời đi vào trọng tâm câu hỏi, đáp ứng nguyện vọng của NLĐ.

Ông Nguyễn Văn Non – Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Non đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của tập thể đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022. Trong thời gian tới, ông đề nghị Công đoàn cần làm tốt hơn nữa việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, phối hợp cùng chính quyền tích cực cải thiện môi trường làm việc để người lao động họ phát huy được khả năng làm việc tốt nhất, cần quán triệt “Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở”, Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên môn giải quyết ngay các mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh trong quá trình SXKD; tăng cường công tác “Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc”; tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực thi văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu TMP. Bước sang năm 2023, yêu cầu CBCNV tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành không để xảy ra sự cố chủ quan; nâng cao chất lượng, tin cậy công tác sửa chữa lớn, bảo trì, bảo dưỡng; khắc phục triệt để các thiếu sót, khiếm khuyết trên thiết bị công trình; tăng cường theo dõi, giám sát thiết bị vận hành nhằm kịp thời phát hiện bất  thường, hư hỏng để có biện pháp khắc phục, ngăn ngừa nguy cơ sự cố; nâng cấp công trình, thiết bị để nâng cao độ an toàn, tin cậy, hiệu quả; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực Chuyển đổi số đã được Tổng công ty giao giai đoạn đến năm 2025 nhằm áp dụng hiệu quả và thành công cuộc CMCN 4.0  cũng như tạo thuận lợi trong công tác quản lý thiết bị và công việc của Công ty.

Lá phiếu của NLĐ lựa chọn người bảo vệ quyền lợi

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu và nhất trí thông qua Đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại tại nơi làm việc gồm các thành viên: ông Hoàng Trọng Vũ - Công đoàn bộ phận MSC, ông Hồ Như Thiện Thọ - Công đoàn bộ phận PXVH, ông Ngô Thành Danh - Công đoàn bộ phận HCLĐ và bà Bùi Thị Hoài Minh - Công đoàn bộ phận Phòng ban; Bỏ phiếu bầu và nhất trí thông qua Ban Thanh tra nhân dân gồm các thành viên: bà Đặng Thúy Linh - Công đoàn bộ phận Phòng ban, ông Ngô Thành Danh - Công đoàn bộ phận HCLĐ, ông Võ Đoan Duy - Công đoàn bộ phận PXVH. Cuối hội nghị, ông Nguyễn Hải Đăng đã phát động phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023./.

 

  • 01/07/2023 11:03
  • TMP