Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 5 năm kết nối, đồng hành cùng phát triển

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị chào mừng 5 năm thành lập (29/9/2018 – 29/9/2023). Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An; Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn; các thành viên HĐTV: Đặng Huy Cường; Đinh Thế Phúc, Võ Hồng Lĩnh; Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.

Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, khẳng định trong giai đoạn 2018 - 2023, dù tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhưng Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty đã nỗ lực cao độ, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực; tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước; góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô; góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Đến năm 2023, ước tính về thị phần trong nước, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban đã đóng góp khoảng 48% điện năng, 50% xăng dầu bán lẻ, 100% khí khô, 70% khí hóa lỏng, 70% phân bón. Về khối lượng hàng hóa, dịch vụ, các tập đoàn, tổng công ty đã cung cấp cho nền kinh tế 242,7 tỷ kWh điện, 10,84 triệu tấn dầu thô, 8,08 tỷ m3 khí, 42,2 triệu tấn than sạch, 13,76 triệu m3 xăng dầu, 5,78 triệu tấn Alumin, 1,8 triệu tấn ure...
 

uybannhanco29923
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ hai từ phải sang) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Ủy ban đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để hướng dẫn, hỗ trợ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhiều dự án lớn, quan trọng đã được triển khai thực hiện, góp phần không nhỏ vào xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2018-2023, Ủy ban đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển với tổng giá trị đầu tư ước đạt 769. 969 tỷ đồng. 

Sau 5 năm, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 1 triệu 55 nghìn tỷ đồng lên 1 triệu 154 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất tăng từ 2 triệu 360 nghìn tỷ đồng lên 2 triệu 491 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu và 65% tổng tài sản của doanh nghiệp nhà nước trong cả nước).

Về cơ bản, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được hàng năm có sự tăng trưởng. Năm 2022, tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 227 nghìn 990 tỷ đồng. Đặc biệt, qua quá trình hoạt động, các tập đoàn, tổng công ty đã góp phần không nhỏ vào công tác thực hiện chính sách về lao động, việc làm của Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ ổn định đời sống người lao động, giải quyết việc làm tại địa phương và trong cả nước.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự nỗ không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban trong 5 năm qua, trong đó, có sự chung tay, đồng lòng của lãnh đạo 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Những kết quả nêu trên đã cho thấy, mô hình đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp thông qua Ủy ban là một cách làm mới, nhưng đã từng bước chứng tỏ tính đúng đắn trong thực tế, nêu bật vai trò chủ đạo, dẫn dắt của Nhà nước tại 19 tập đoàn và 16 ngành kinh tế quan trọng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, trong cơ chế thị trường hiện tại, doanh nghiệp rất cần sự điều chỉnh chính sách nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ủy ban tạo môi trường để các 19 tập đoàn, tổng công ty tạo ra những tập thể mạnh mẽ, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho cơ chế vận hành của doanh nghiệp vốn nhà nước trong cơ chế thị trường. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cam kết tạo mọi điều kiện để 19 tập đoàn, tổng công ty tiếp tục kiện toàn, củng cố để chuyển mạnh sang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh khẳng định Ủy ban sẽ tiếp tục củng cố, phát huy vai trò trong các ngành quan trọng của nền kinh tế, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý vốn Nhà nước.

Đình Ngà

  • 01/10/2023 01:57
  • Nguồn EVN.GENCO2