Công ty Thủy điện Quảng Trị chủ động cấp nước cho mùa khô năm 2022

Hồ chứa thủy điện ngoài nhiệm vụ phát điện đảm bảo an ninh cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia còn phải đảm bảo hài hòa các lợi ích về Kinh tế - Môi trường - Xã hội khác như đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phối hợp với các hồ chứa thủy lợi cấp nước cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, nông nghiệp và sản xuất của nhân dân vùng hạ du, đảm bảo an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho hạ du trong thời kỳ mùa lũ.

 
 
Ngày 7/12/2021, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số 4067/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa công trình Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị sau khi Công ty Thủy điện Quảng Trị đưa vào vận hành Hồ chứa Pà-Rông (dự án hồ chứa mở rộng) vào vận hành từ 01/07/2021 đã bổ sung thêm cho nguồn nước hồ chính 30 triệu mét khối mỗi năm.
         
Công trình mở rộng có nhiệm vụ chính là chuyển nước từ lưu vực suối Pà Rông sang lưu vực hồ Quảng Trị hiện hữu, nhằm tăng hiệu quả phát điện cho Nhà máy Thủy điện Quảng Trị và bổ sung nước cho hạ du, góp phần thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, cải thiện môi sinh, môi trường cho nhiều hecta cà phê và cây trồng ở khu vực lòng hồ Pà Rông, đồng thời góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.
 Cung cấp bổ sung nước tưới cho vụ Đông Xuân với diện tích 13.867 ha, vụ Hè Thu 13.350 ha và cấp nước cho 200 ha nuôi trong thủy sản vùng đất nhiễm mặn bên cạnh đó cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp…
Công ty Thủy điện Quảng Trị đã phối hợp tốt với Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia và chính quyền địa phương trong việc điều tiết nước. Hằng năm bổ sung hơn 200 triệu m3 nước hữu ích cho hồ thủy lợi Nam Thạch Hãn, tưới tiêu cho hạ du 02 vụ, đáp ứng yêu cầu về nông nghiệp của tỉnh.

 
Công trình Cửa nhận nước của Hồ chứa Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị
 
Với chức năng đa nhiệm vụ của Công trình, hàng năm Công ty xây dựng kế hoạch SXKD trong đó bao gồm cả việc tính toán cung cấp nguồn nước cho hạ du kết hợp phát triển kinh tế của Công ty. Để tiếp tục đảm bảo sản xuất điện và cấp nước cho vùng hạ du trong năm 2022, ngày 12/7/2021 Công ty đã ký Biên bản thỏa thuận với với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Quản lý Kỹ thuật Công trình Thủy lợi Quảng Trị, Chi cục Thủy lợi Quảng Trị về việc thống nhất kế hoạch điều tiết nước từ Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị, cung cấp cho vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu năm 2022 là 167,9 triệu m3 nước. Trong 4 tháng đầu năm 2022, Công ty đã cung cấp 136 triệu m3 nước phục vụ nông nghiệp theo cam kết, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tưới tiêu thông qua phát điện có tham gia thị trường bán điện cạnh tranh.
 
Công trình đập dâng góp phần ngăn lũ hàng năm (Ảnh: Trần Minh Lương)
Năm 2022 là một năm khi mà tác động của biến đổi khi hậu ngày càng rõ rệt, thời tiết thay đổi liên tục nhưng Công ty Thủy điện Quảng Trị đã đề ra được những rủi ro có thể xảy ra và tương ứng với phương án ứng phó. Nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước cho hạ du để nhân dân thuận lợi canh tác phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp và công nghiệp mà Công trình Thủy – Thủy điện Quảng Trị mang lại.
                                                                                     Tin bài: Cửu Phúc
Ảnh: Trang Sinh + Trần Minh Lương

  • 23/05/2022 01:00
  • Nguồn EVN.GENCO2