Đảm bảo nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho vùng hạ du

Hiện trượng El Nino đang hoành hành, tuy nhiên, Thủy điện Thác Mơ vẫn duy trì vận hành phát điện cấp nước, đảm bảo dòng chảy Sông Bé phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho hạ du. Mực nước hồ chứa hiện cao hơn mực nước chết 3,3 mét.

Công trình Thuỷ điện Thác Mơ

Sau 3 năm ảnh hưởng của La Nina gây mưa lũ lớn, dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 70-80%. Thực tế, tình hình khô hạn xảy ra trên diện rộng đối với các lưu vực hồ chứa trên cả nước. Tuy nhiên, với kế hoạch chủ động, Thủy điện Thác Mơ triển khai sản xuất điện hợp lý, điều tiết vận hành phát điện kết hợp cấp nước hạ du ổn định, đảm bảo duy trì dòng chảy tối hiểu trên Sông Bé phục vụ sản xuất sinh hoạt cho vùng hạ du.

Mực nước hồ Thủy điện Thác Mơ trên mực nước chết 3,3m

Thủy điện Thác Mơ phát điện, duy trì dòng chảy hạ du

Cụ thể, mực nước hồ Thác Mơ đầu năm 2023 là 215,76m, nằm trong giới hạn mục nước đảm bảo theo "Phụ lục III của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai". Với trữ lượng nước tích trong hồ từ đầu năm, kết hợp dòng chảy về hồ, từ đầu năm 2023 đến nay, Thủy điện Thác Mơ đã điều tiết nước cho vùng hạ du trên 1,5 tỷ mét khối nước, đồng thời vận hành phát điện, tính đến hết Quý II, sản lượng điện sản xuất đạt 313 triệu kWh, đạt 39,1% sản lượng điện kế hoạch năm 2023.

Hiện hình thái thời tiết đang chuyển sang trạng thái trung tính (ENSO), thời tiết lưu vực đã có dấu hiệu bước vào mùa mưa, lưu lượng nước về hồ trung bình nửa đầu tháng 6 là 42.2m3/s; tính đến ngày 05/07/2023, mực nước hồ là 201,3m, trên mực nước chết 3,3m; với lượng nước trong hồ ước khoảng 189 triệu mét khối, Thủy điện Thác Mơ tiếp tục chủ động điều tiết để đảm bảo duy trì dòng chảy trung bình tối thiểu  là 50m3/s xuống hạ du./.

  • 05/07/2023 01:34
  • TMP