Đảng bộ Thủy điện A Vương tổng kết công tác Đảng năm 2023

Sáng ngày 20/3/2024, tại thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Xuân Thế - Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
        
Đảng bộ AVC gồm 05 chi bộ trực thuộc với 74 đảng viên. Năm 2023 các mặt công tác Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, dân vận; Tổ chức xây dựng đảng, quản lý đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Lãnh đạo đoàn thể chính trị xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… đều được thực hiện toàn diện. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng đã được nâng cao, góp phần tích cực trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đóng góp vào kết quả chung của Đảng bộ.

 
Đồng chí Ngô Xuân Thế – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu Hội nghị
        
Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Thị Lan Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy trình bày báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, của UBKT
. Báo cáo đã thể hiện rõ vai trò của UBKT trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy trong thời gian qua. Qua một năm thực hiện, Đảng ủy và UBKT đã hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, đến nay các Chi bộ và đảng viên đều thực hiện tốt theo Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong năm, Đảng bộ Công ty không có tổ chức, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý. Thực hiện việc báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng kịp thời, đầy đủ và bảo đảm đúng quy định.

 
Đồng chí Võ Thị Lan Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị
        
Với những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng cũng như việc Đảng bộ đã chỉ đạo
, lãnh đạo chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, Đảng bộ Công ty đã khen thưởng 01 Chi bộ và 15 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

 
Đồng chí Ngô Xuân Thế - Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho Chi bộ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
        
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
 của Đảng bộ AVC đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Ngô Xuân Thế đề nghị toàn thể đảng viên nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, phát huy trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra trong năm 2024./.
Phòng HCLĐ - AVC

  • 21/03/2024 10:20
  • EVNGENCO2