Hội nghị sơ kết ĐTN nhiệm kỳ 7

Ngày 03/06/2015, tại hội trường Công ty, Đoàn Thanh niên đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Đoàn thanh niên Công ty cổ phần thủy điện Thác mơ nhiệm kỳ VII (2013-2017)

Đến tham dự hội nghị có BCH.ĐTN, Đại diện thường vụ Đoàn Khối DN-CN.TW TP.HCM cùng các Bí thư Đoàn cấp cơ sở.

Trong thời gian qua, ĐTN tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức Đoàn phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ; đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn gắn với hoạt động chuyên môn, đăng ký thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên,  tổ chức nhiều khóa học nâng cao nghiệp vụ cho ĐVTN...

Quang cảnh Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viện thường vụ Đoàn Khối DN-CN.TW Tống Thị Hồng Nhung ghi nhận và đánh giá: ĐTN.TMHPC là một trong những cơ sở Đoàn thực hiện tốt vai trò xung kích trong hoạt động SXKD của Công ty, nhằm hoàn thành tốt hơn mục tiêu trong nửa sau nhiệm kỳ còn lại, tổ chức Đoàn cần hoạt động biểu dương cấp TW và nhân rộng những gương sáng đoàn viên ưu tú, tạo động lực để ĐVTN phát huy tiềm năng, xứng đáng là đội ngũ tin cậy của Công ty.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào ĐTN giai đoạn 2013 – 2017./.

  • 08/07/2015 07:46
  • Liêm Hòa