Năm 2022, TMP đạt sản lượng điện cao nhất trong 8 năm.

Ông Nguyễn Văn Non – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) cho biết: “Sản lượng điện sản xuất năm 2022 của đơn vị đạt 866,8 triệu kWh, đạt 131% kế hoạch đề ra và là sản lượng cao nhất tính từ năm 2015 đến năm 2022”.

Tổng giám đốc TMP Nguyễ Văn Non báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, lưu lượng nước về hồ cao, đạt 126,8 m3/s, bằng 112,2% so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, Công ty đã duy trì vận hành ổn định các tổ máy và điều tiết hồ chứa đáp ứng yêu cầu vận hành liên hồ đã được phê duyệt; khai thác tối ưu nguồn nước cho phát điện. Công ty cũng đồng theo dõi sát sao thị trường điện, huy động công suất các tổ máy nhanh chóng, sản xuất điện an toàn, hiệu quả; kết quả là đạt sản lượng điện năm 2022 cao nhất trong 8 năm.

Biểu đồ sản lượng điện TMP từ năm 2015 đến năm 2022

Về nhiệm vụ năm 2023, ông Nguyễn Văn Non cho biết: “TMP quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực vận hành an toàn nhà máy điện, đảm bảo đạt các chỉ tiêu KTKT, phấn đấu vượt sản lượng điện kế hoạch là 660,6 triệu kWh. Để hoàn thành được mục tiêu này, Công ty sẽ thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra thiết bị trong vận hành và tuân thủ các quy trình sản xuất. Kịp thời phát hiện và nhanh chóng khắc phục các thiếu sót, đảm bảo hệ thống thiết bị luôn trong trạng thái ổn định và tin cậy. Theo dõi, quan trắc và đánh giá thường xuyên tình trạng đập và công trình thủy công. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về quản lý an toàn đập và hồ chứa, chủ động phối hợp với các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, tính toán điều tiết nước hợp lý cho phát điện, chống lũ an toàn, đảm bảo cấp nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và duy trì dòng chảy tối thiểu cho hạ du vào mùa khô theo đúng quy trình”./.

  • 11/01/2023 03:27
  • LH-NB