Ông Đoàn Đức Toàn trở thành người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP

Với đặc thù là đơn vị thuỷ điện, việc vận hành các tổ máy phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết, thuỷ văn, nhất là mưa lũ ngày một khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vì vậy, trách nhiệm của Nhóm người đại diện vẫn rất nặng nề và khó khăn.

 
Ký kết hợp đồng uỷ quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP

Sáng ngày 19/5/2022, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ, Tổng công ty Phát điện 2 đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng uỷ quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (TMP).

Chủ trì lễ ký kết có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), cùng với sự tham dự của ông Trương Hoàng Vũ –  Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO2, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng EVNGENCO2. Về phía TMP có ông Huỳnh Văn Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Non – Tổng Giám đốc.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ là đơn vị thứ 4 trong số 5 Công ty Cổ phần mà EVNGENCO2 tiến hành ký kết hợp đồng uỷ quyền Người đại diện phần phần vốn. Theo đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 đã quyết định uỷ quyền ông Đoàn Đức Toàn – Phó trưởng Ban Kiểm tra nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2 trở thành người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (quản lý 10.902.450 cổ phần của EVNGENCO2 tại TMP). Đồng thời ông Đoàn Đức Toàn cũng được đề cử tham gia Thành viên Hội đồng quản trị tại TMP, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (làm việc theo chế độ không chuyên trách).
 
Ông Trần Phú Thái phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Nhân Lễ ký kết ông Trần Phú Thái - CT HĐQT EVNGENCO2 đã chia sẻ: “Trong 05 tháng đầu năm, Thuỷ điện Thác Mơ đã cơ bản bám sát các nhiệm vụ được đặt ra trong sản xuất kinh doanh, công tác sửa chữa lớn đạt yêu cầu... Tuy nhiên, với đặc thù là đơn vị Thuỷ điện, việc vận hành các tổ máy phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết, thuỷ văn, nhất là mưa lũ ngày một khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vì vậy, trách nhiệm của Nhóm người đại diện tại TMP vẫn rất nặng nề và khó khăn. Chủ tịch HĐQT giao ông Đoàn Đức Toàn cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc TMP vận hành ổn định, an toàn các nhà máy điện, công trình hồ đập; Tuân thủ các quy định vận hành hồ chứa; Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đề án Chuyển đổi số của EVN cùng các nhiệm vụ khác.

Nhận nhiệm vụ, ông Đoàn Đức Toàn vinh dự khi được tiếp nối trọng trách của nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP. Ông hứa sẽ nỗ lực, tận tâm, tận lực, không ngừng học tập và nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Góp sức vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ và Tổng công ty Phát Điện 2./.

  • 20/05/2022 03:14
  • Genco2