TMP thực hiện tốt công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 01/9/2021, Đoàn công tác Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Phước do ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Phó trưởng ban PCTT&TKCN tỉnh Bình Phước làm trưởng đoàn; tham gia cùng đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Văn Quyết, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Văn Hoan - phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, đại diện lãnh đạo sở Công thương và UBND thị xã Phước Long đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Thác Mơ - Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (TMP).

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Non báo cáo với Đoàn kiểm tra

Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về phía TMP có ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Non, Tổng Giám đốc, ông Đinh Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc cùng một số thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty. Thay mặt Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty, ông Nguyễn Văn Non đã báo cáo với Đoàn về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Thác Mơ và công tác chuẩn bị sẳn sàng ứng phó thiên tai năm 2021. Trong năm 2021, TMP đã triển khai các nhiệm vụ PCTT&TKCN như: Công ty đã ban hành Quyết định về công tác phối hợp vận hành điều tiết xả lũ các hồ chứa trên cùng lưu vực thực hiện theo Quy chế phối hợp vận hành liên hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Ban chỉ huy; Kiện toàn Đội xung kích PCTT&TKCN gồm 31 thành viên, lập Phương án diễn tập PCTT&TKCN và tổ chức diễn tập trong tháng 7/2021; Tổ chức Hội nghị PCTT&TKCN năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2021 giữa 03 Nhà máy Thác Mơ – Cần Đơn – Srok Phu Miêng; Chuẩn bị vật tư, phương tiện, thiết bị đầy đủ sẳn sàng phục vụ công tác PCTT&TKCN; Hoàn thành công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình, thiết bị liên quan đến an toàn đập, đảm bảo các yêu cầu của công tác quản lý đập; Phối hợp tốt với Ban chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh Bình Phước và các đơn vị, địa phương có liên quan. Theo đó, TMP đề xuất, kiến nghị với Ban chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh Bình Phước một số nội dung như: Kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét chấp thuận phương án khai thác và công tác quản lý mỏ đất dự phòng; Kiến nghị các ngành, các cấp, các địa phương và Ban chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh Bình Phước hỗ trợ kịp thời sẳn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; Kiến nghị địa phương xử lý dứt điểm các hộ dân vi phạm, lấn chiếm hành lang sông suối để đảm bảo an toàn dòng chảy thoát lũ.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Cửa nhận nước hồ chứa Thủy điện Thác Mơ

(từ trái sang TGĐ Nguyễn Văn Non, CT.HĐQT Huỳnh Văn Khánh và Giám đốc sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước Nguyễn Thanh Bình)

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa Nhà máy Thủy điện Thác Mơ và công tác PCTT&TKCN năm 2021 của TMP, Đoàn đã đi kiểm tra thực địa các hạng mục công trình như: Nhà máy, đập chính, đập tràn và cửa nhận nước. Qua báo cáo và kiểm tra thực địa, Đoàn công tác đánh giá cao TMP đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa; hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, chỉ giới hành lang bảo vệ hồ chứa và đã bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định; Đánh giá cao công tác chuẩn bị sẳn sàng trong PCTT&TKCN năm 2021, đặc biệt là công tác phối hợp tốt với địa phương trong công tác PCTT&TKCN. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn đề nghị TMP tập trung công tác dự báo khí tượng thủy văn để hạn chế thấp nhất các hiện tượng diễn biến thủy văn bất thường có thể xảy ra. Đoàn đã ghi nhận các kiến nghị của Công ty và sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ đất dự phòng Thủy điện Thác Mơ

Đại diện Công ty, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Non phát biểu tiếp thu những ý kiến góp ý và đề nghị của Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Đài Khí tượng Thủy văn của tỉnh để nâng cao hiệu quả khai thác dự báo thủy văn, đảm bảo công tác quản lý, vận hành hồ chứa an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ 2021.

 

  • 04/09/2021 07:48
  • Như Nhật - Liêm Hòa

Các Tin khác