TMP tổ chức khóa đào tạo “Phong cách lãnh đạo”

Ngày 8-9/11/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức khóa đào tạo “Phong cách lãnh đạo” cho 32 học viên là cán bộ quản lý thuộc TMP và các Công ty con.

Toàn cảnh khóa đào tạo

Trong hai ngày, Tiến sỹ triết học Lý Thị Huệ đã truyền tải đến học viên các kỹ năng và tố chất của một người lãnh đạo cần có như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng lập và thực hiện công việc; phân công, kiểm tra giám sát công việc; kỹ năng quản lý sự thay đổi, v.v.  Ngoài ra, còn giúp học viên định hướng, áp dụng linh hoạt các phong cách lãnh đạo trong từng hoàn cảnh để ra được quyết định có kết quả tốt nhất.

Ban tổ chức trao chứng nhận sau khóa học

Khóa đào tạo “Phong cách lãnh đạo” đã góp phần nâng cao tầm nhìn và năng lực lãnh đạo theo các quy tắc để tránh những sai lầm, linh hoạt trong các phong cách để phù hợp với tình huống cụ thể. Trên nền tảng Văn hóa TMP, các cấp quản lý đã xác định cách tiếp cận công việc nhằm thực hiện kế hoạch và chiến lược để hoàn thành mục tiêu đồng thời đáp ứng kỳ vọng kinh doanh cũng như sự thịnh vượng và phát triển trong tương lai./.

  • 09/11/2023 03:35
  • TMP