Thông cáo báo chí tình hình thực hiện sản xuất điện và ĐTXD tháng 02/2023, nhiệm vụ công tác tháng 03/2023

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện sản xuất điện và ĐTXD tháng 02/2023, nhiệm vụ công tác tháng 03/2023

Hình logo trên góc trái TCBCCần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 02/2023
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03/2023
------------------------
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 02/2023:
 
1. Sản lượng điện sản xuất tháng 02/2023:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.198,97 tr.kWh, đạt 127,92% kế hoạch tháng, tăng 9,62% so với cùng kỳ 2022.
Nhìn chung, trong tháng 02/2023, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0.

Trong 02 tháng đầu năm 2023, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 2.067,79 tr.kWh, đạt 98,66% kế hoạch 02 tháng, đạt 12,85% kế hoạch năm, giảm 10,63% so với cùng kỳ 2022.

2. Tình hình triển khai các dự án nguồn điện.
  • Thủy điện Sông Bung 2: Quyết toán dự án hoàn thành (giai đoạn cuối) đã được EVN phê duyệt.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Tiếp tục phối hợp với Tư vấn lập báo cáo quyết toán hoàn thành cho toàn bộ dự án. 
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Hiện đang phối hợp với Tư vấn lập FS cho dự án. Đồng thời phối hợp với EVN để làm việc với PVN thống nhất một số nội dung liên quan Hợp đồng bán khí Lô B (GSA) làm cơ sở triển khai dự án đồng bộ với tiến độ có dòng khí đầu tiên.
  • Các điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1: Thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư trên cơ sở giá mua, bán điện được Bộ Công thương ban hành. Dự án NMĐG Hướng Phùng 1 đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án vào tháng 06/2024. Hiện đang tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận đồng ý gia hạn tiến độ và thời gian thực hiện đối với Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án NMĐG Công Hải 1 - giai đoạn 2.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 03/2023

1. Về sản xuất điện

Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong Tháng 03 ở mức 1.404 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng; Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

2. Về các dự án nguồn
  • Thủy điện Sông Bung 2: Thực hiện thủ tục thanh quyết toán/thanh lý các hợp đồng với Nhà thầu theo quy định.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Tiếp tục phối hợp với Tư vấn lập báo cáo quyết toán hoàn thành cho toàn bộ dự án.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Tiếp tục phối hợp với PVN, EVN rà soát các điều khoản liên quan HĐ GSA cho Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B.
  • Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Dự án Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư khả thi phù hợp. Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận đồng ý gia hạn tiến độ và thời gian thực hiện đối với Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án NMĐG Công Hải 1 - giai đoạn 2.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.

  • 09/03/2023 08:32
  • Nguồn EVN.GENCO2