Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động; ngày 21/12/2021, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMP) đã ủng hộ 40 triệu đồng đến các em học sinh, sinh viên đang gặp khó khăn trong việc học tập trực tuyến, thuộc hai phường Long Thủy, Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Đại diện TMP, ông Phạm Như Nhật trao quà ủng hô chương trình“Sóng và máy tính cho em” đến đại diện UBND phường Long Thủy

Đại diện TMP, ông Phạm Như Nhật trao quà ủng hô chương trình“Sóng và máy tính cho em” đến đại diện UBND phường Thác Mơ

 

TMP tích cực tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em”, cùng huy động nguồn lực tổng thể của xã hội, hỗ trợ học sinh, sinh viên trên phương tiện học trực tuyến, góp phần duy trì quá trình học tập liên tục của các em đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đặc biệt là cùng với địa phương, nhà trường không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”, không thể hoàn thành chương trình học tập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thông qua UBND phường Long Thủy và UBND phường Thác Mơ, TMP tặng những phần quà ý nghĩa này góp phần chăm lo, sẻ chia, động viên tinh thần đến các em học sinh, mong muốn sẽ cùng các em khắc phục một phần khó khăn, phấn đấu đạt được những thành tích nổi bật trong học tập./. 

  • 22/12/2021 10:05
  • Như Nhật - Liêm Hòa