Lễ ký kết Hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Chiều ngày 16/12 tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP). Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì buổi lễ.

Tham dự lễ ký kết có: Ông Trương Hoàng Vũ –Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát; Ông Mai Quốc Long – Kế toán trưởng, đại diện: VP; Ban TH, KH, PC, KTGS. Về phía TMP có Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Non - Tổng Giám đốc; Ông Hồ Thành Công – Trưởng ban Kiểm soát, đại diện: Phòng TCKT, KHVT và các Công ty con.

Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 trao Hợp đồng ủy quyền cho Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP

Tại buổi lễ Ông Trần Thanh Hướng, Trưởng Ban Pháp chế EVNGENCO2 công bố nội dung Hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP cho Ông Huỳnh Văn Khánh và Ông Nguyễn Văn Non.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Trần Phú Thái đánh giá cao Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ trong năm 2021 đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành được kế hoạch năm về trước thời hạn; Thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng công ty giao. Công tác vận hành nhà máy điện mặt trời Thác Mơ cũng đạt được kết quả tích cực.Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt được và tình hình thuỷ văn tương đối thuận lợi; Ông Trần Phú Thái đề nghị Nhóm Người đại diện tập trung phấn đấu để hoàn thành vượt kế hoạch được giao trong năm 2022. Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Ông Trần Phú Thái chúc mừng các đồng chí là Người đại diện phần vốn đã được EVNGENCO2 tin tưởng và ký Hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn, mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT phát biểu giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ông Huỳnh Văn Khánh thay mặt Nhóm Người đại diện (NĐD) xin cám ơn HĐQT EVNGENCO2 đã tin tưởng chọn làm NĐD phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP; trân trọng ghi nhận những chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Lãnh đạo EVNGENCO2; Xin nhận nhiệm vụ và cùng NĐD là Tổng giám đốc cam kết sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Hợp đồng ủy quyền một cách nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo quyền, lợi ích và phát triển phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP đạt hiệu quả cao nhất; Hoàn thành tốt những nhiệm vụ do EVNGENCO2 và Đại hội đồng cổ đông giao, cùng tập thể Người lao động TMP phát triển ngày càng lớn mạnh.

Ông Huỳnh Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT, Phụ trách nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP phát biểu nhận nhiệm vụ

  • 18/12/2021 06:53
  • Như Nhật- Liêm Hòa (PS)