TMP đẩy nhanh tiến độ công trình sửa chữa lớn

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Non đến hiện trường thi công thiết bị công nghệ của Đội Thí nghiệm, thăm hỏi CB.CNV và đề nghị tiếp tục tập trung tăng tốc, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình sửa chữa lớn năm 2021.

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Non, động viên tinh thần CB.CNV tại hiện trường

Dịch COVID-19 diễn biến bất thường và nguy hiểm, yêu cầu doanh nghiệp tổ chức sản xuất an toàn theo tiêu chí 3 tại chỗ, giữ vững chuỗi sản xuất... Trước tình đó, Lãnh đạo Công ty xác định việc hoàn thành công tác sửa chữa lớn, duy tu, bảo dưỡng thiết bị công trình là vô cùng cấp thiết, đảm bảo việc sản xuất điện an toàn liên tục trong mọi tình huống. Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung tăng tốc, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai thực hiện từ công tác chuẩn bị vật tư, nhân lực và phương án đảm bảo thi công an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thành công trình sửa chữa lớn và đưa vào vận hành năm 2021.

Tổng Giám đốc thăm hỏi và động viên tinh thần làm việc, đồng thời yêu cầu tập thể CBCNV nêu cao tinh thần quyết liệt, sang tạo, đảm bảo chất lượng trong việc sửa chữa lớn, duy tu, bảo dưỡng thiết bị công trình đúng tiến độ, nhằm đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn liên tục. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc, CB.CNV quyết tâm cao độ,  tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát chất lượng và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt./.

  • 01/11/2021 08:00
  • Liêm Hòa