TMHPC khai giảng khóa đào tạo Giảng viên nội bộ

Ngày 16 đến ngày 18/04/2018, Công ty đã khai giảng khóa đào tạo Giảng viên viên nội bộ, nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các phụ trách các đơn vị và các nhân viên chuyên trách.

Quang cảnh Khóa học

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà đã hướng dẫn  các nội dung: Luật trong công tác văn thư; đề xuất những việc cần chuẩn bị cho việc thuyết trình,  kỹ năng thuyết trình trước đám đông, xử lỹ tốt các tình huống trong thuyết trình, hiểu được cách sử dụng ngôn từ và phi ngôn từ, gợi ý  sử dụng linh hoạt các dụng cụ hỗ trợ; biết cách tương tác với người nghe trong lúc trình bày.v.v.

Các khóa học nâng cao kiến thức kĩ thuật, kĩ năng quản lý, kĩ năng thuyết trình, nâng cao ngoại ngữ .v.v. được Công ty tổ chức thường xuyên trong năm, nhằm nâng cao kĩ năng đối với CB chuyên trách, hướng tới mục tiêu tăng hiệu suất lao động trong công tác quản lý, vận hành nhà máy điện./.

  • 19/04/2018 08:01
  • Liêm Hòa