TMP nâng cấp hệ thống quản lý an toàn thông tin chuẩn ISO 27001: 2022

Với hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO27001:2013 đang sử dụng, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý an ninh thông tin chuẩn ISO 27001:2022, nhằm nâng cấp an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu quản lý, sử dụng nguồn dữ liệu hiệu quả hơn, an toàn hơn.

Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ là một trong những “đòn bẩy” quan trọng giúp TMP đạt được nhiều thành tựu trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác SXKD. Nhằm nâng cao tính vận hành an toàn, ổn định của hệ thống số, TMP tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý an ninh thông tin đạt chuẩn ISO27001:2022, đây lả một động thái quyết liệt thể hiện sự quan tâm đến sự phát triển số hóa hướng đến tương lai. 

Hình minh họa: Hệ thống quản lý an ninh thông tin chuẩn ISO27001:2022

Bằng việc đào tạo CBCNV nhận thức tiêu chuẩn ISO 27001:2022,  kỹ năng liên kết trong chuỗi an ninh, thiết lập chương trình nhận thức an ninh thông tin; đào tạo đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 27001:2022; thuê tư vấn hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản và hướng dẫn áp dụng; tổ chức áp dụng hệ thống an toàn thông tin theo tiêu chuẩn vào thực tế ; tổ chức đánh giá nội bộ các nội dung đã thực hiện; trình đề xuất lên Lãnh đạo TMP họp xem xét về hệ thống.v.v. Dự kiến đến tháng 08/2023, TMP hoàn thành cấu hình cơ sở, tiến hành lựa chọn tổ chức chuyên nghiệp đánh giá, cấp chứng nhận ISO 27001:2022.

Chứng nhận ISO 27001:2022, thể hiện tầm nhìn của TMP trong công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, tăng sự tin tưởng với các đối tác liên quan, việc sử dụng ngôn ngữ chung và nền tảng nhận thức về an toàn thông tin của CBCNV, tạo môi trường thuận lợi và sự tin cậy với các đối tác kinh doanh với phù hợp tiêu chuẩn ISO 27001:2022, sử dụng làm công cụ hỗ trợ TMP quản lý thống nhất hoạt động “quản lý an toàn thông tin”. Hơn thế nữa, trong ngữ cảnh gặp rủi ro thì ngay lập tức có thể khôi phục theo quy trình đã hoạch định, loại trừ ngay yếu tố gây hại đến hệ thống quản lý thông tin. Hệ thống quản lý an ninh thông tin chuẩn ISO 27001:2022 tạo liên kết hệ thống với đơn vị quản lý cấp trên như Tổng công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi số của EVN và EVNGENCO2./.

  • 02/02/2023 08:47
  • TMP