Thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ Thủy điện Thác Mơ

Ngày 6/9, tại hồ Thác Mơ, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức thả 10.000 con cá giống các loại gồm: cá lăng, cá trắm cỏ, cá rô phi, cá trê, cá diêu hồng…

Hồ thủy điện Thác Mơ có diện tích 109km2 (ứng với mực nước dâng bình thường 218m), dung tích 1,36 tỷ m3, giáp với hai huyện Phước Long và Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước. Với diện tích rộng lớn, đây được coi nguồn tài nguyên vô giá cung cấp nguồn lợi thủy sản, thủy sinh phong phú và loài cá quý như: cá lăng nghệ, cá chình…

Nhận thức được giá trị và vai trò quan trọng đó, hàng năm hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản luôn được Công ty  tổ chức vào mùa nước lên, nhằm tái tạo và phát triển đa dạng nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển nguồn thủy sản trên vùng hồ Thác Mơ.

Lãnh đạo Công ty cùng Đại diện UBNN phường Thác Mơ tham gia thả cá giống tại hồ Thác Mơ

 

Thả cá giống xuống hồ Thủy điện Thác Mơ

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch HĐND phường Thác Mơ Nguyễn Hồng Dân, thay mặt Chính quyền và bà con địa phương hoan nghênh việc thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản,  là hành động thiết thực, duy trì nguồn lợi thủy sản, góp phần cân bằng sinh thái thủy sinh tại hồ Thủy điện Thác Mơ . Ngoài ra đây còn là một hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa kêu gọi mọi người dân cùng chung tay ra sức bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản bằng cách không đánh bắt cá bằng chất nổ, xung điện, chất độc hại và các ngư cụ cấm.

Hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản luôn được Công ty duy trì hàng năm và xem đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt; làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái; đồng thời, cung cấp một phần nguồn thực phẩm có giá trị dĩnh dưỡng cao, sạch, an toàn góp phần nâng cao sinh kế cho cộng đồng nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường và an toàn lòng hồ Thủy điện Thác Mơ.

  • 08/09/2021 09:26
  • Liêm Hòa