Thuỷ điện Thác Mơ xây dựng "Văn hóa An toàn TMP"

"Văn hóa An toàn TMP" là ý thức, là văn hoá ứng xử trong lao động; Văn hóa An toàn là một bộ phận không thể tách rời của Văn hóa Doanh nghiệp, luôn song hành cùng sự phát triển của Công ty.

"Văn hóa An toàn TMP" là văn hóa mà trong đó quyền có một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của Người lao động được tất cả các cấp tôn trọng. Người sử dụng lao động, Người lao động đều tham gia tích cực vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua hệ thống các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ đã được xác định. Trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu.

Nhằm thực hiện mục tiêu kép, TMP phấn đấu bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường; do đó, để giữ vững sản xuất điện, nâng cao hiệu quả lao động, Lãnh đạo Công ty đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến từng CBCNV phải chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định của EVN/EVNGENCO2/TMP trong thực thi công việc, đặc biệt là phát động xây dựng phong trào cùng nhau quyết tâm thực hiện tốt "Văn hóa An toàn TMP" thông qua khẩu hiệu:

"Văn hóa An toàn TMP" thể hiện nét văn minh của TMP, quyết tâm cùng nhau xây dựng trong tâm thức mỗi người luôn luôn hướng về môi trường làm việc an toàn, hài hòa, thân thiện, không có dịch bệnh, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. "Văn hóa An toàn TMP" được xem là bản sắc đặc trưng của Văn hóa TMP./.  

  • 09/02/2022 10:39
  • TMP