An toàn là trên hết

Ngày 12/03, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức huấn luyện an toàn cho 70 cán bộ, công nhân viên tham gia công tác đại tu tổ máy H3.

CBCNV tích cực tham gia luyện an toàn

Công tác sửa chữa bảo dưỡng tổ máy H3 dự kiến bắt đầu từ ngày 15/3 đến 13/04/2024. Với mục tiêu “An toàn là trên hết”, Phòng Kỹ thuật – An toàn đã tập trung các nội dung: Công tác án động tổ máy H3 và quy trình thực hiện phiếu thao tác; công tác mở máy, nhận diện hiện trạng và kiểm soát tiến độ trong đợt sửa chữa; các biện pháp an toàn trước khi thực hiện công việc; biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị; biện pháp an toàn khi làm việc trên cao; biện pháp an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế; quy trình thực hiện phiếu công tác; quy trình an toàn điện hiện hành; phương pháp sơ cứu người bị nạn và thảo luận, giải đáp các vướng mắc của đơn vị trực tiếp thực hiện công tác sửa chữa. Nhằm đảm bảo sau kỳ đại tu, tổ máy H3 sẵn sàng vận hành phát điện, phục vụ nhu cầu phụ tải của lưới điện quốc gia, CBCNV đã nghiêm túc tham gia chương trình ôn luyện kiến thức và kỹ năng, hướng tới đảm bảo an toàn 100% cho người và thiết bị trong kỳ đại tu tổ máy H3./.

  • 14/03/2024 08:09
  • TMP