Chung tay cùng cộng đồng chống dịch COVID-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến nay Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã ủng hộ 2.520.000.000 đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước tiếp nhận Ủng hộ phòng chống dịch COVID-19  

Nhằm chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp thêm nguồn lực cùng thị xã Phước Long vượt qua đại dịch, ngày 14/09/2021, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tiếp tục trao 50.000.000 đồng (trong tổng số 2.520.000.000 đồng), hỗ trợ nguồn lực khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 thị xã Phước Long.

Thay mặt nhân dân thị xã Phước Long, đồng chí Bí thư Thị ủy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phước Long Phạm Thụy Luân, gởi lời cảm ơn đến toàn thể CBCNV, đồng thời biểu dương Công ty vượt qua khó khăn, thực hiện tốt Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sản xuất điện liên tục và an toàn.

Lãnh đạo UBND thị xã Phước Long tiếp nhận hổ trợ phòng chống dịch COVID-19

Để đạt được kết quả trên chính là sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV Công ty, nhằm giữ vững sản xuất trong thời điểm cả nước căng mình chống dịch COVID-19. Với tinh thần vượt khó để đảm bảo sản xuất, đảm bảo an ninh năng lượng  từ ngày 06/07/2021 đến nay, lực lượng vận hành, sửa chữa đã tạm xa gia đình để chuyển sang chế độ làm việc, sinh hoạt tập trung trong khu vực nhà máy. 

Công ty đã tổ chức công tác ăn ở đảm bảo điều kiện sinh hoạt, sức khỏe và yêu cầu phòng chống dịch cho lực lượng thực hiện “3 tại chỗ”. Ngoài ra, Công ty còn bố trí sân cầu lông mini đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho CBCNV.

Các ca trực được tổ chức bảo đảm luân phiên, có dự phòng, hết ca thì quay lại khu tập trung. Bên cạnh đó, lực lượng nhân viên làm việc không tập trung cũng nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Chính phủ, đảm bảo không phát sinh lây nhiễm trong công đồng. Nhờ vậy việc sản xuất điện ở Công ty luôn đảm bảo ổn định, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, chung tay cùng chính quyền địa phương và các tuyến đầu chống dịch thành công ./.

  • 15/09/2021 08:38
  • Liêm Hòa