TMP đại tu tổ máy H2

Ngày 12/02/2022, tổ máy số H2 Nhà máy Thủy điện Thác Mơ chính thức tạm dừng vận hành để tiến hành đại tu định kỳ theo phương án kỹ thuật và lịch sửa chữa được Tổng công ty Phát điện 2 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt.

Sau 4 năm vận hành, trong kỳ đại tu tổ máy số H2 năm 2022, Nhà máy thủy điện Thác Mơ sẽ thực hiện một số phương án kỹ thuật quan trọng như: cải tiến hệ thống làm mát máy biến thế T2 nhằm kéo dài tuổi thọ và nâng cao an toàn vận hành;  thay thế má dao cách ly DCL 132-2, thay mới 20 tay đòn cánh hướng; thay thế hoàn toàn hệ thống đo lường và điều khiển hệ thống dầu MHY-H2; thay thế hàng loạt các thiết bị đo lường điều khiển mới.v.v.

Đại tu Tổ máy H2

Thời gian đại tu tổ máy H2 dự kiến là 35 ngày, các hạng mục đại tu gồm: kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị của tổ máy, ngăn lộ trạm phân phối 110kV và  thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị và sửa chữa các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra.

Với chủ trương đảm bảo an toàn con người trong kỳ đại tu, TMP đã quyết liệt thực thi “Văn hóa an toàn TMP”, tổ chức “Hội nghị phổ biến An toàn đại tu H2” đề cao kỷ luật lao động; chủ động ngăn ngừa không để dịch COVID-19 lây nhiễm trong lực lượng tham gia sửa chữa; tích cực  tăng cường công tác PCCN trong quá trình đại tu…

Ưu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, từ đầu năm 2021, lực lượng kỹ thuật Công ty đã chủ động nghiên cứu các thiết bị công nghệ tiên tiến, phù hợp với chu trình công nghệ và có khả năng áp dụng vào sản xuất, đề xuất và trình duyệt thiết kế kỹ thuật lên Lãnh đạo Công ty; Phòng Kế hoạch - Vật tư lập kế hoạch và trình duyệt mua sắm thiết bị, vật tư sẵn sàng cho công tác nâng sửa chữa và cấp thiết bị; Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa Cơ Điện chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỳ sửa chữa lớn…Tất cả sẵn sàng phục vụ cho công tác Đại tu tổ máy H2 nhanh nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất!

Trong thời gian qua, TMP làm chủ thiết bị công nghệ bằng hệ thống quy trình,quy phạm, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật được xây dựng chi tiết và được áp dụng triệt để; đảm bảo thiết bị công nghệ luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng vận hành an toàn, ổn định, liên tục cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia./.

  • 16/02/2022 01:02
  • LH