TMP tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người lao động

Ngày đầu năm 2022, Công ty đã phối hợp với Trung tâm ý tế thị xã Phước Long, tổ triển khai tiêm tăng cường cho người lao động, công tác tiêm vaccin đã được triển khai rất nhanh chóng, giúp doanh nghiệp yên tâm trong bảo vệ sức khỏe của người lao động.

CB.CNV tích cực tham gia tiêm mũi 3 vaccin

 

Đợt tiêm vaccin đợt này thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với việc đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động, giúp TMP giữ vững sản xuất, đảm bảo mục tiêu kép của Thủ tướng Chính phủ đề ra “…vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân”.

Song song với việc tiêm phòng, TMP xây dựng, triển khai “Văn hóa an toàn TMP”, tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt “5K”, nhắc nhở để công nhân hạn chế di chuyển, tự phòng ngừa, tự bảo vệ; thực hiện nghiêm phương châm “ Một cung đường, hai điểm đến”…Công ty chủ động rà soát cơ sở vật chất, tận dụng để làm nơi nghỉ ngơi cho công nhân trực sản xuất, đảm bảo lục lượng sản xuất luôn được an toàn./.

  • 06/01/2022 02:06
  • LH