TMP tổ chức kiểm tra PCCC toàn tuyến công trình

Ngày 30/12/2021, Đoàn Công tác tổ chức kiểm tra thiết bị, công cụ, dụng cụ PCCC toàn tuyến công trình của TMP

Công ty thường xuyên thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị công nghệ theo đúng quy trình - quy phạm; hàng quý tổ chức Đoàn kiểm tra công tác PCCC tại nhà máy, xưởng gia công, kho chứa thiết bị, kiểm tra các bình chữa cháy, hệ thống cấp nước cứu hoả, hệ thống điện tránh nguy cơ chạm chập dẫn đến cháy nổ; tổ chức phát quang, tổng dọn vệ sinh môi trường làm việc xung quanh các cơ sở sản xuất; tổ chức kiểm tra thiết bị , công cụ, dụng cụ PCCC từng quý;  hằng năm TMP đều có kế hoạch và tổ chức phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Phước mở khóa bồi huấn công tác PCCC;  chú trọng tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu theo chủ đề nhằm nâng cao ý thức của CBCNV.

Quản lý thiết bị chữa cháy bằng phần mềm

TMP thường xuyên tổ chức thực hành chữa cháy

Kết quả đạt được là trong nhiều năm liền, công tác PCCC đã phát huy tác dụng,  TMP hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ, đảm bảo an toàn tài sản doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của an toàn và hiệu quả./.

  • 06/01/2022 07:50
  • LH