TMP tham gia tập huấn dân quân tự vệ năm 2023

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BCH do ban chỉ huy Quân sự thị xã Phước Long ban hành ngày 06/02/2023, về việc “Điều động cán bộ Dân quân tự vệ tham gia tập huấn năm 2023”; Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ đã cử Đội tự vệ tham gia khóa tập huấn.

Cán bộ BCHQS hướng dẫn các đồng chí thuộc Đội tự vệ TMP sử dụng giáp bảo vệ cá nhân

Tại trụ sở Ban chỉ huy Quân sự  (BCHQS) thị xã Phước Long, từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 17/02/2023, các đồng chí thuộc Đội tự vệ TMP tham gia tập huấn dân quân tự vệ năm 2023,  học tập các nội dung: Giáo dục chính trị - pháp luật, nôi dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ  năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; huấn luyện kỹ năng vận động quần chúng, tham gia xây dựng đội tự vệ cơ sở vững mạnh toàn diện, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng vũ khí, vật chất trang thiết bị, trang phục Dân quân tự vệ; tìm hiểu một số loại vũ khí tự tạo và cách sử dụng; luyện tập bắn súng AK bài 1; huấn luyện bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh, kỹ thuật ném lựu đạn xa đúng hướng, trúng mục tiêu…

Qua khóa tập huấn, Đội tự vệ được tổ chức bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, nội dung, phương pháp thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương đặc biệt là học tập tác phong quân đội, nâng cao tinh thần cảnh giác, vận dụng linh hoạt, sáng tạo góp phần đảm bảo an ninh tại đơn vị./.

  • 16/02/2023 09:02
  • TMP