TMP tổ chức “Hội thảo VHDN năm 2023, lần thứ 4”

“Tầm nhìn là những gì doanh nghiệp hoạch định ra điều mình muốn đạt được trong tương lai. Giá trị cốt lõi doanh nghiệp là tất cả những gì tồn tại bất biến theo thời gian” đó là lời phát biểu của Ông Nguyễn Văn Non – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp năm 2023, lần thứ tư.

Ngày 13/7/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức “Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp năm 2023, lần thứ 4” nhằm mục đích phổ biến nội dung tài liệu văn hóa của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đến toàn thể CBCNV Công ty, đồng thời lấy ý kiến  của CBCNV để xây dựng Sứ mệnh và Tầm nhìn Công ty phù hợp tình hình mới. Đến tham dự hội thảo có Ông Nguyễn Văn Non – Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị và toàn thể CBCNV Công ty.

Toàn thể CBCNV nô nức tham gia “Hội thảo VHDN năm 2023, lần thứ 4”

Ông Nguyễn Văn Non – Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội thảo

Bà Hồ Nguyễn Phương Trâm – Trưởng phòng HCLĐ trình bày nội dung tài liệu văn hóa EVNGENCO2

Thể hiện vẻ đẹp văn minh, hiện đại của “Người công nhân ngành điện”, Hội thảo đã thảo luận những nét tinh túy của Văn hóa EVNGENCO2, Văn hóa EVN làm nền tảng xây dựng Sứ mệnh và Tầm nhìn TMP. Các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo, toàn bộ ý kiến của đại biểu tại hội nghị đều được ban tổ chức ghi nhận, tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, phục vụ cho việc triển khai xây dựng “Sứ mệnh và Tầm nhìn” TMP cho những thập niên tiếp theo.

Ông Nguyễn Sỹ Thưởng – Phó trưởng phòng KHVT đề xuất nội dung sáng tạo trong doanh nghiệp

Ông Bùi văn Phát – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa Cơ điện đề xuất nội dung phát triển bền vững đơn vị dịch vụ

Ông Cao Bửu Quốc Duy – Nhân viên Đội Thiết bị điện đề cập lĩnh vực số hóa trong Sứ mệnh và Tầm nhìn

Ông Võ Tiến Sỹ - Phó trưởng phòng KTAT đề xuất phát triển nguồn năng lượng sinh khối trong nhiệm vụ phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy – Chuyên viên phòng TCKT trình bày yếu tố minh bạch trong công tác tài chính kế toán

  • 13/07/2023 04:55
  • TMP