Lãnh đạo EVNGENCO2 làm việc với TMP về kế hoạch SXKD năm 2023

Ngày21/02/2023, Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) để kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Lãnh đạo EVNGENCO2 làm việc tại TMP

Đoàn công tác gồm có ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Lý - Thành viên HĐQT và các ông trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng EVNGENCO2. Về phía TMP có ông Huỳnh Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Non - Tổng Giám đốc và Lãnh đạo công ty, ông Hồ Thành Công - Trưởng ban kiểm soát, Ban giám đốc và Trưởng các đơn vị đón tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Non - Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả làm việc với đoàn chuyên gia GE Hydro France về vấn đề số hóa sản xuất kinh doanh...

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo

Chuyến công tác được Lãnh đạo EVNGENCO2 thực hiện nhằm kiểm tra, đôn đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại TMP. Thông qua báo cáo tại đơn vị, ông Trần Phú Thái phát biểu chỉ đạo: “…Tổng công ty đánh giá cao những kết quả Thủy điện Thác Mơ đạt được. Năm 2023, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với GE Hydro France, nắm bắt kỹ thuật số hóa quản lý tài sản, số hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế; qua đó, phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong, hổ trợ các nhà máy trong công tác số hóa. Đặc biệt hơn, đề nghị lực lượng kỹ thuật nghiên cứu giải pháp khắc phục các khiếm khuyết của thiết bị công nghệ sau hơn 28 vận hành; chủ động đề xuất các biện pháp kỹ thuật nâng công suất tổ máy, tăng sản lượng điện; xây dựng đề án triển khai nhà máy thủy điện thông minh…”

Ông Huỳnh Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT TMP phát biểu đáp từ

Thay mặt TMP, ông Huỳnh Văn Khánh phát biểu: “Cảm ơn Lãnh đạo, Công đoàn và các Ban chức năng của EVNGENCO2 đã quan tâm, chỉ đạo sát sao trong mọi hoạt động trong thời gian qua, hỗ trợ TMP hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thay mặt toàn thể CBCNV, hứa sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ đạo của CT.HĐQT; nỗ lực hết mình để hoàn thành thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của EVN”./.

  • 24/02/2023 09:02
  • TMP