Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 19/4/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ có tên giao dịch TMP với số cổ phần sở hữu là 70.000.000 cổ phần.

Tham dự Đại hội có 20 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu 66.331.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.93% vốn điều lệ công ty.

Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 có ông Trương Thiết Hùng, chủ tịch Tổng Công ty, ông Trương Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban chức năng. Về phía Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh REE có ông Nguyễn Quang Quyền, Giám đốc đầu tư, phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty có ông Huỳnh Văn Khánh - chủ tịch HĐQT, ông Lê Minh Tuấn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty, ông Đinh Văn Sơn, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty, ông Nguyễn Hùng Lượng, Phó Tổng Giám đốc công ty, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại diện Ban lãnh đạo công ty, ông Lê Minh Tuấn đã báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Năm 2018 là một năm SXKD khá thuận lợi đối với các đơn vị thuỷ điện nói chung và Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ nói riêng. Với lưu lượng nước về trung bình 119.95m3/s cao hơn trung bình nhiều năm 116.5m3/s. Sản lượng năm 2018 là 838 triệu kWh, đạt 112.51% kế hoạch, tăng 5.14% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu năm 2018 của công ty đạt 841.9 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2017. Các hoạt động đầu tư nổi bật có dự án điện mặt trời 50MWp, dự án xây dựng khu văn phòng tại thành phố Đồng Xoài, cắm mốc ranh theo Nghị định 114/NĐ-CP. Các hệ số tài chính đều được đảm bảo khả năng thanh toán của công ty. Năm 2018, công ty đã nộp ngân sách hơn 300 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Tuấn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty báo cáo hoạt động SXKD 2018

Đại diện Hội đồng Quản trị, ông Huỳnh Văn Khánh, chủ tịch HĐQT cũng đã trình bày tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2018. Theo đó, bên cạnh các kết quả khả quan công ty đã đạt được, ông Huỳnh Văn Khánh đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông những khó khăn, vướng mắc trong một số dự án đầu tư năm qua. Ông Huỳnh Văn Khánh khẳng định với Đại hội đồng cổ đông sẽ hết sức nỗ lực giải quyết các tồn tại trong thời gian sớm nhất nhằm mang lại lợi ích cho toàn thể cổ đông.

Ông Huỳnh Văn Khánh, chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT

Phát biểu tại Đại hội, chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 2, ông Trương Thiết Hùng đã ghi nhận những đóng góp của tập thể CBCNV công ty cũng như sự cố gắng của ban lãnh đạo vì những kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2018. Bước sang 2019, tuy dự báo tình hình thuỷ văn không thuận lợi nhưng nhờ nhà máy thuỷ điện Thác Mơ có vị trí địa lý khá thuận lợi cộng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, ông Trương Thiết Hùng tin rằng công ty sẽ đạt được những chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 2 cũng nhấn mạnh rằng, công ty phải hết sức quan tâm đến dự án điện mặt trời 50MWp, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa vào vận hành nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất khi giá điện mặt trời đang có những chính sách ưu đãi.

Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 2, ông Trương Thiết Hùng phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã tổ chức biểu quyết các nội dung Đại hội bằng phiếu, kết quả kiểm phiếu đạt 100% số cổ phần biểu quyết đồng ý cho tất cả nội dung. Sau gần 3 giờ làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và khẩn trương, Đại hội đã thành công tốt đẹp, các cổ đông hết sức hài lòng với bức tranh SXKD năm 2018 và cũng đặt niềm tin lớn vào kết quả SXKD năm 2019 với sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và CBCNV Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ./.

  • 19/04/2019 04:45
  • Ngọc Bích