Phòng cháy hơn chữa cháy

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kiểm tra định kỳ tình trạng và sự sẵn sàng của hệ thống PCCC; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại đơn vị.

Đoàn công tác kiểm tra dụng cụ, công cụ PCCC tại nhà máy thủy điện

Đoàn công tác đã kiểm tra, chấp hành nội quy và quy định về công tác PCCC, chủ động xử lý khu vực phát điện có khả năng cháy cao, thay thế những cảnh báo cháy đã cũ, kiểm tra tình trang công cụ, dụng cụ, phương tiện PCCC; kiểm tra lối thoát nạn, giao thông phục vụ cho chữa cháy; kiểm tra công tác lập và thực tập phương án; số lượng chủng loại và tính năng tác dụng của các loại phương tiện chữa cháy…

Thực hành sử dụng bình bột MFZ4dập tắt ngọn lửa 

Thực hành khống chế bình gas đang cháy

Chủ trương “Phòng cháy hơn chữa cháy”, định kỳ hàng năm TMP, phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Phước tổ chức huấn luyện PCCC cho toàn thể CBCNV; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức PCCC trong mỗi CBCNV trong cuộc sống hàng ngày, quyết tâm không để xảy ra cháy nổ tại đơn vị sản xuất hay gia đình./.

  • 10/04/2024 10:22
  • TMP