Tổng Giám đốc TMP chỉ đạo sâu sát công tác vận hành, sửa chữa

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP), chỉ đạo lực lượng sản xuất tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành an toàn hai tổ máy phát điện, bảo đảm phát tối đa công suất trong những tháng cao điểm năm 2024.

Tổ máy H1 trong kỳ sửa chữa bảo dưỡng tháng 5/2024

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng cao xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt phát sinh nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, phụ tải điện có khuynh hướng tăng cao trong mùa khô các tháng 5,6,7.

Ông Nguyễn Văn Non - Tổng giám đốc TMP (áo trắng) thị sát trạm OPY 110KV

Ông Nguyễn Văn Non (áo trắng) đôn đốc lực lượng vận hành, lực lượng sửa chữa tăng cường công tác quản lý kỹ thuật

Nhằm nâng cao độ khả dụng của hai tổ máy phát điện 75MW, ông Nguyễn Văn Non - Tổng Giám đốc TMP, chỉ đạo lực lượng kỹ thuật tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, thực hiện nghiêm việc tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng; tuân thủ các hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa của nhà chế tạo. Đối với đơn vị dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, chú trọng công tác  An toàn - Vệ sinh lao động; phân công công tác đúng người, đúng việc; thực hiện nghiêm tiến độ sửa chữa đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý kỹ thuật, nghiệm thu thiết bị trước khi đưa vào vận hành; đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa bảo dưỡng hai tổ máy phát điện.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tổng Giám đốc, lực lượng sản xuất đã đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, ứng dụng kết quả phân tích RCM vào công tác sửa chữa bảo dưỡng nâng cao độ tin cậy vận hành của hệ thống thiết bị. Kết quả là hai tổ máy phát điện 75MW sẵn sàng phát tối đa công suất trong những tháng cao điểm năm 2024, phấn đấu đạt sản lượng điện là 723 triệu kWh đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024./.

  • 22/05/2024 10:49
  • TMP