Giọt máu đào TMP

10 CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) tham gia chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024 do UBND thị xã Phước Long tổ chức.

Ngày 07/05/2024, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa –Thông tin thị xã Phước Long, CBCNV Thủy điện Thác Mơ hiến 10 đơn vị máu cùng với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, giáo viên và nhân dân trong phường Thác Mơ, hoàn thành 100 đơn vị máu hiến tình nguyện trong đợt thứ hai năm 2024.

CBCNV Thủy điện Thác Mơ tham gia hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện là việc làm nhân đạo ý nghĩa, TMP luôn mong muốn làm hết sức mình vì lợi ích của cộng đồng, góp phần vào công tác an sinh xã hội, lan tỏa nét đẹp Ngành điện, “Giọt máu đào TMP” vun đắp văn hóa hiến máu cứu người, phát huy đạo lý “Thương người như thể thương thân” của người Việt Nam./.

  • 07/05/2024 02:27
  • TMP