Vận hành phát điện an toàn và hiệu quả

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) quản lý và vận hành Nhà máy thủy điện Thác Mơ công suất 150MW, Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng công suất 75MW và Nhà máy điện mặt trời công suất 50MWp. Trước nhu cầu phụ tải điện ngày càng tăng, TMP nỗ lực vận hành phát điện an toàn và hiệu quả, cấp điện năng an toàn, ổn định cho Hệ thống điện Quốc gia.

TMP sẵn sàng vận hành phát điện điện 24/7

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trạng thái khí quyển và đại dương hiện đang trong điều kiện El Nino và có thể kéo dài tới tháng 6/2024, tần suất khoảng từ 60-65%, dẫn đến nguồn nước các hồ thủy điện sụt giảm nhanh trong khi nhu cầu phụ tải tăng cao trong mùa khô 2024. Trước những thách thức trên, Lãnh đạo TMP đã chỉ đạo lực lượng sửa chữa giám sát chặt chẽ công tác “Bảo trì dựa trên độ tin cậy - Reliability Centered Maintenance (RCM)”, xác định các hoạt động bảo trì cần thiết để đảm bảo tài sản hoạt động ổn định, an toàn, và hiệu quả, phát hiện sớm các sự cố có thể xảy ra; lực lượng vận hành thường xuyên theo dõi, kiểm tra thiết bị để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các sự cố, duy trì vận hành ổn định, đảm bảo đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện trong giai đoạn này./.

  • 10/05/2024 09:11
  • TMP